Протокол АЙДИН
рейтинг: +2+x

Геймдалль, вірогідний план розвитку події 045-АЙДИН

Анотація: Психоморфозом називається індуковане змінення психіки людини. Людська психіка є функцією структури нервової системи, яка в свою чергу є функцією середовища, тому її можна змінити без застосування паранормальних засобів, використовуючи лише знання щодо структури людської нервової системи. Протокол Айдин, як частина проєкту Геймдалль, є аналізом розвитку можливого застосування психоморфозу з боку ВП під час вторгнення, а саме, спричинення масштабного психоморфозу серед населення. Протокол Айдин розглядає методи зменшення та протидії змінам у психіки людей, викликаним ВП, незважаючи на те, який саме сценарій є їх кінцевою метою – реконфігурація, зміна панування або "мертвий парник".

Вступ: Фонд має свій власний арсенал методів психоморфозу, які є частиною повсякденних процедур зберігання, від традиційних, таких, як допити або амнезіаки, і до нетрадиційних, таких як меметичні агенти або [ДАНІ ВИДАЛЕНО]. Оскільки поточні методи є більш зрозумілими, економічними, ефективними та випробуваними часом, нові стратегії розумно розробляти на їх базі.

Незалежно від конкретного психоморфозу, контрзаходи Фонду базуються на наступних принципах:

Уникнення - запобігання психоморфозу;
Перешкода - зниження сили та діапазону впливу;
Реверсія - зменшення кількості постраждалого населення.

Секретністю слід поступатись лише тоді, коли всі інші методи виявляються неефективними.

Далі подано неповний перелік адаптацій вище визначених принципів у різних сценаріях.

Фізичний психоморфоз
Такий психоморфоз досягається або через внесення фізичних змін, що вимагає масштабного викрадення людей, або таких фізичних методів впливу, як віруси або нанороботи. Також до цієї категорії належать когнітивно небезпечні матеріали, які поширюються за допомогою звукових або радіохвиль.

Оскільки кількість постраждалого населення буде збільшуватись, рано чи пізно широка громадськість дізнається про це (якщо, звичайно, процес не буде виконуватись повільно та приховано, що розглядається нижче у розділі "Прихований психоморфоз"), і подальші заходи з боку урядів, залежно від природи ВП, можуть як полегшувати роботу Фонду, так і заважати їй. Таким чином, зусилля Фонду мають бути спрямовані на керування реакцією урядів. Дії Фонду повинні базуватись на трьох наступних принципах: по-перше, це евакуація та карантин населення, по-друге – зупинення або знищення сутностей, відповідальних за викрадення чи вплив, і по-третє, визволення (або курс лікування) постраждалих. Оскільки ці заходи будуть тісно пов'язані з діяльністю військових сил (або сил цивільної оборони), протокол Айдин повинен передбачати тісну взаємодію з військовими силами (як урядовими, так і ні) та організаціями охорони здоров'я по всьому світу за допомогою впроваджених агентів.

Найбільш незамінною формою допомоги з боку Фонду буде розробка систем раннього попередження та систем перешкоджання діяльності противника, а при необхідності – і заходи прискорення реагування за допомогою передачі відповідної інформації через впроваджених агентів. Слід з особливою обережністю переконуватись, що подібні заходи лежать у межах відомої Фонду науки, особливо з огляду на зростаючий перелік SCP-об'єктів, які з'явились через невдалі урядові експерименти. Створення нового непідконтрольного SCP-об'єкта на фоні іншопланетного вторгнення може спричинити велику шкоду. Подальше обговорення стосується питань збройних сил та закладів охорони здоров'я; за подробицями зверніться до Плану Геймдалль ███-██████████.

Когнітивний психоморфоз
Якщо механізм психоморфозу базується на когнітивно небезпечних матеріалах, для протидії їх ефектам застосовуються належні протикогнітивні заходи. До них належать блокування сигналу, забруднення шумом, і (якщо це можливо) створення деструктивних перешкод. Глобальна апаратна та інформаційна інфраструктура повинна бути адаптована відповідно до змін у повсякденному житті широкої громадськості. Для протидії можливій широкомасштабній інфекції, у сільській місцевості повинні бути побудовані центри лікування (бажано адаптувати для них стандартні заходи безпеки дослідних закладів Фонду, детальніше див. документ █████████████). Проведення лікування повинно бути організовано централізовано та включати в себе введення амнезіаків, денатурацію, реконструкцію або стирання пам'яті. Слід зазначити, що масштабна реконструкція пам'яті вимагає збирання та обробки великої кількості інформації, і стандартні шаблони пам'яті у разі масштабного застосування будуть руйнувати соціальну структуру. Таким чином, Фонд повинен співпрацювати з урядами з метою збирання людей у місцях із високим та непостійним потоком населення, таких як контрольно-пропускні пункти, порти та лікарні. Це вимагає переконливих приводів, таких як загроза пандемії, війни або тероризму. Залежно від оцінок небезпеки проєктом Геймдалль, може бути використана соціальна дестабілізація для усунення спротиву з боку громадськості з метою полегшення регулювання інфраструктури.

Оновлення: ██.██.████, ґрунтуючись на звіті [ДАНІ ВИДАЛЕНО], проведення заходів по збиранню та обробки інформації, необхідної для корекції пам'яті, було одностайно схвалено Радою O5. Планується випустити модифікований штам вірусу █████ ████████ в ████ в █████. Містер ██████ ███ █████, генеральний секретар ██████ █████ провінції ████████ ████████ ██ █████, погодився затримати проведення медичних процедур настільки, наскільки це можливо. Одночасно були інсценовані або загострені декілька військових конфліктів по всьому світі, у тому числі ██████████████████████████████████. План операції на випадок непередбачених обставин оцінює чисте зростання військової готовності незалежно від кількості жертв, і процес збирання інформації для змінення пам'яті планується перевести до фази стабілізації у ████.

Псевдопсихоморфоз
Існує дві можливих варіанта перебігу психоморфозу. Один передбачає змінення психіки суб'єкта, через що його ненормальна поведінка стає обумовлена відхиленнями у його процесах мислення від нормальної людини. Інший варіант полягає у тому, що психіка залишається незміненою, а змін зазнає сприйняття реальності, що веде до ненормальної поведінки. Це називається псевдопсихоморфозом, який заслуговує особливого обговорення через можливість контрзаходів з низькою вартістю. В такому разі вони полягатимуть у комбінації електроенцефалографії, гіпнозу та сенсорної депривації. Профілактика така ж, як і у разі когніто-психоморфозу, а перешкоджання та реверсія можуть бути виконані більш простими методами. Кажучи точніше, не вражена психіка суб'єкту може бути використана для боротьби з власною ненормальною поведінкою шляхом активного придушення ненормального сприйняття (наприклад, хірургічними або фармацевтичними засобами) та активною компенсацією нормального сприйняття через психотерапію та імплантацію. Тим не менш, складність цих процедур обмежує обсяг та швидкість проведення операції реверсії, до того ж реакція психіки на швидкі зміни сприйняття непередбачена. Можливе влаштування камер гібернації для розміщення черги на проведення процедур. Більш економічним рішенням буде побудування концентраційних таборів для розміщення інфікованих з розпиленням седативних препаратів для зменшення опору. В даний час проводяться соціальні експерименти з "позитивного мислення" та "мотиваційних постів", щоб перевірити верхню межу людської психіки на здатність діяти у протистоянні сприйняттю.

Інфекційний психоморфоз
Цей сценарій розвитку подій стосується як меметичних загроз, так і заразних патогенів. У найбільш загальному сенсі це означає, що кожен заражений також є носієм загрози. У цьому випадку є необхідними засоби запобігання та перешкоджання поширенню інфекції, такі як розділення та ізоляція груп населення. Транспортування матеріалів, енергії та інформації слід суворо контролювати, бажано щоб це виконувалось персоналом Фонду. Окрім контрзаходів, про які йшла мова у попередніх розділах, якщо зараження почне експоненціально поширюватися і зупинити його не вдасться, Фонд повинен змінити політику з мінімізації шкоди до збереження залишків населення для його подальшого відновлення. Зусилля слід зосередити спочатку на зниженні ризику зараження всього населення, а після цього – на виконанні плану "Випалена Земля". Запропоновані заходи включають децентралізацію найвищого рівня командування, цілеспрямоване створення ізольованих сховищ, глобальне поширення таких смертельних інфекцій, як модифікований меметичний агент Беррімана-Ленгфорда, та превентивне ядерне руйнування великих населених пунктів для зменшення кількості потенційних носіїв. У найгірших сценаріях Фонду може знадобитися використати свої технології клонування, щоб компенсувати зменшення населення, і джерела інфекції у свою чергу завжди будуть вражати когось з них, що приведе до виникнення патової ситуації між людством та ВП. Оскільки це фактично буде сценарієм розвитку події класу SK "Зміна Панування", Протокол [ДАНІ ВИДАЛЕНО] матиме пріоритет над всіма існуючими директивами, фактично [ДАНІ ВИДАЛЕНО], доки інтеграція не буде завершена.

Прихований Психоморфоз
Якщо ВП працюватимуть з дотриманням секретності, це означає, що перешкодити їм на початкової стадії буде важко, якщо не неможливо, тому механізм психоморфозу до моменту розкриття досягне стану самопідтримки. Через це має сенс посилення профілактичних заходів. Припустимо, ВП можуть використати посередників або автономні групи, щоб зберегти секретність, тому запобіжні заходи слід починати з глобальної випадкової вибірки цивільних осіб для допиту та наступної обробки амнезіаками або ліквідації. Також у випадковому порядку слід проводити дослідження організацій на наявність ненормальної поведінки. Проведення такої вибірки спричиняє дві проблеми: по-перше, складність збереження таємниці, а по-друге, визначення терміну "нормальна поведінка". Рішення цієї проблеми може полягати у тому, щоб спонукати уряди створити глобальну розвідувальну мережу заради національної безпеки, та використати впроваджених агентів для переорієнтування місії цих організацій.

Оновлення: Станом на ████, проєкт "█████" ██████ ██████ ██ ███████, затвердив задовільного кандидата, а вбудовані агенти були успішно впроваджені до ключових позицій мережі, не рахуючи декількох малозначних епізодів. Подальші незалежні ініціативи від інших урядів також повинні бути інтегровані до спільного проєкту.

У разі підтвердження прихованого психоморфозу та наявності ВП, первинний контроль Фонду над світовою ситуацією слід використати в усю силу. Якщо терміновість ситуації не буде викликати занепокоєння, бажано обмежити активність ВП шляхом розробки та введення відповідних інфекційних агентів для подальшого моніторингу, утримання або знищення. Якщо терміновість вимагає негайного реагування, то необхідно запровадити превентивні удари по актуальним та потенційним областям дії ВП, які полягатимуть у арештах, допитуваннях та реверсії або ліквідації вражених суб'єктів. Також можлива проксі-війна між Фондом та ВП. Якщо стандартні шпигунство, диверсії та війна розвідок виявляться недостатньо ефективними для розробки засобів усунення небезпеки від ВП, повинна бути здійснена ескалація явного спротиву, яка буде проводитись національними керівництвами. Бажано, щоб план знищення вводився в дію у найбільш неочікуваний момент.

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License