Progress bar component js code

СТОРІНКА ШАБЛОНУ

Це сторінка шаблону, який використовується у цієї Wiki.

Будь ласка, не редагуйте цю сторінку
без дозволу адміністрації сайту


function getBar(progress) {
  var bar = BAR_TEXT + ' [';
  var stage = Math.ceil(progress * STAGE_RATIO);
  for (var i = 1; i <= BAR_WIDTH; i++) {
   if (stage >= i) {
   bar += '=';
   } else {
   bar += '&nbsp;';
   }
  }
  bar += ']&nbsp;';
  if (progress === 100) {
   bar += COMPLETE_TEXT;
  } else {
   if (progress < 10) {
   bar += '&nbsp;'
   }
   bar += progress + '%';
  }
  return bar;
}
 
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
  var barElem = document.querySelector('.bar');
  var contentElem = document.querySelector('.content');
  var initButton = document.querySelector('.init-button');
  var loadingText = document.querySelector('.loading-text');
  initButton.innerHTML = BUTTON_TEXT;
 
  function onFinish() {
   contentElem.style.display = 'block';
   if (HIDE_BAR_AFTER_FINISH) {
   barElem.style.display = 'none';
   }
  }
 
  var initialTick = true;
 
  var onClickInit = function () {
   if (HIDE_BUTTON_AFTER_INIT) {
   initButton.style.display = 'none';
   } else {
   initButton.innerHTML = BUTTON_TEXT_AFTER_INIT;
   initButton.removeEventListener('click', onClickInit);
   initButton.style.color = '#000';
   }
 
   if (LOADING_TEXT) {
   loadingText.style.display = 'block';
   loadingText.innerHTML = LOADING_TEXT;
   }
 
   var progress = 0;
 
   var tick = function () {
   barElem.innerHTML = getBar(progress);
   progress += PROGRESS_STEP;
   requestAnimationFrame(function () {
   if (progress <= 100) {
   setTimeout(tick, initialTick ? INITIAL_TICK_TIMEOUT : TICK_INTERVAL);
   initialTick = false;
   } else {
   barElem.innerHTML = getBar(100);
   onFinish();
   }
   });
   };
   tick();
  };
 
  initButton.addEventListener('click', onClickInit);
});
Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License