Клас SCP-об'єктів «Евклід»
euclid.jpg
Маркування класу «Евклід»

Класифікація «Евклід» присвоюється SCP-об'єктам, властивості яких не до кінця зрозумілі або ж поведінку яких неможливо передбачити. «Евкліди» не становлять такої ж небезпеки для людства, як об'єкти класу «Кетер», проте їх утримування може бути пов'язано з досить великими труднощами.

Об'єкти класу «Евклід» можуть бути використані в інтересах Фонду SCP або людства, проте у зв'язку з їх незвичайною природою подібне застосування може мати непередбачені наслідки. «Евклід» може бути класифікований як «Безпечний», якщо вдається зрозуміти механізм його роботи або розробити заходи змісту, що повністю виключають можливість прояву об'єктом його властивостей. З іншого боку, існує імовірність підвищення класу об'єкта до «Кетера».

Об'єкт класу «Евклід» можна порівняти з дикою твариною, яка може як напасти, так і пройти повз.

Приклади об'єктів класу «Евклід»:

SCP-087 - даний об'єкт не становить безпосередньої небезпеки (зрозуміло, якщо ви не знаходитесь всередині), однак його властивості вивчені не дуже добре, внаслідок чого незрозуміло, що від нього чекати. Саме тому об'єкту присвоєно клас «Евклід».

SCP-162 - на відміну від попереднього прикладу, даний об'єкт представляє велику небезпеку для людини. Однак дотримання умов зберігання знижує практично до мінімуму шанс того, що в об'єкта з'явиться можливість заподіяти комусь шкоду. Крім того, самі умови зберігання не дуже складні та витратні.

SCP-3602 - група дружньо налаштованих істот, але заради запобігання спричинення шкоди у першу чергу самім істотам, до них застосовуються більш-менш жорсткі міри безпеки.

SCP-086-UA - автономний, ворожий та майже незруйновний об'єкт, який, однак, при точному дотриманні порівняно простих умов зберігання вдається втримати.

SCP-064-UA - об'єкт, якого було рекласифіковано у «Евклід» через те, що Фонд навмисно регулярно переводить його у активний стан.

SCP-PL-169 - цей об'єкт не становить суттєвої небезпеки, але його автономність змушує застосовувати для нього більш посилені процедури зберігання, ніж до «Безпечних».

Правило коробки: Якщо покласти об'єкт у коробку, прибрати її подалі, і не можна заздалегідь сказати, що станеться, то це, ймовірно, «Евклід».

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License