Перелік особливих класів об'єктів
special.png
Маркування нестандартного класу

Нижче наведено перелік всіх нестандартних класів об'єктів, що використовуються Фондом SCP. Кожен запис містить базовий опис класу, список всіх позначених ним об'єктів SCP, а також деяку історичну інформацію. До цього переліку не включені гумористичні класи або позначення, що використовуються іншими паранормальними організаціями (включаючи організації-попередниці Фонду SCP або його альтернативні версії). Також сюди не належать випадки, коли автор хотів уникнути створення нестандартного класу (наприклад, «не застосовний» або «не зберігається») і об'єкти, яким не призначено клас (наприклад, SCP-048, -2165 і -2508). В іншому, нижче перераховані всі класи об'єктів SCP, що не наведені на сторінці основних класів.

Особливі класи згадуються неймовірно рідко. Всього налічується сімнадцять нестандартних класів об'єктів, які використовуються для позначення тридцяти об'єктів SCP. Більшість SCP, що використовують ці класи, є або версіями SCP-001, або учасниками конкурсу на номери 2000, 3000 або 4000. На сьогодні більш ніж один раз використані такі класи, як Аполіон, Гімал, Архонт і Тіамат, більшість же нестандартних класів були фактично створені як одноразові і мають настільки конкретні критерії, що не можуть бути використані повторно.

Особливі класи з англійської філії

Apollyon (Аполіон): Застосовується об'єктів SCP, які неможливо утримувати, або які ось-ось остаточно вирвуться з утримання. Класифікація була вперше використана ще на вікі Editthis в 2008 році стосовно SCP-927, значила особливо небезпечний Кетер, в інших об'єктах не використовувалася і зрештою в тому ж році була видалена зі статті. У 2014 році DrClefDrClef використав такий клас у своїй статті про SCP-2317, де він був повинен означати швидше нетиповість статті, документація якої прихована навіть від більшості персоналу Фонду. Згодом Клеф пошкодував про відновлення цього класу і в 2018 році видалив його зі статті. Проте, клас вплинув на авторів Фонду і на той момент був використаний для SCP-3999 і SCP-001 за версією Локка, крім того згадувався в статтях про SCP-3148, SCP-3779, SCP-3301 і SCP-3557. Після видалення з 2317 клас використовувався в SCP-001 за версією Джима Норта і SCP-4023. В української філії він використовується для SCP-030-UA — цей об'єкт на теперішній час начебто вдається зберігати (точніше — робити вигляд, що його зберігають), але точно відомо, що він гарантовано порушить умови зберігання за будь-яких обставин та з великою імовірністю спровокує подію класу K.

Правило коробки: Якщо об'єкт неможливо покласти в коробку, то це — Аполіон.

Archon (Архонт): Це клас об'єктів SCP, які не слід стримувати (хоча це і можливо), оскільки стримування катастрофічним чином вплине на подальше існування людства. Цей клас був заснований у статті про SCP-001 за версією Пікмана і пізніше використовувався для SCP-3455, SCP-4200, а також SCP-1661 (замінивши колишній клас Евклід) і SCP-3310 (замінивши колишній клас Гімал).

Правило коробки: Якщо найбільш небезпечне місце для об'єкта — це коробка, то це — Архонт.

Azathoth (Азатот): Клас об'єктів SCP, що є неймовірно небезпечними і руйнівними. У всесвіті Фонду цей клас був запропонований дослідником, що перебував під впливом об'єкта, який змушував людей думати, ніби він неймовірно небезпечний. Цей клас використовується виключно для SCP-4626.

Правило коробки: Використання коробок цього виду скасовано. Ні, вона не потрібна, навіть якщо вам дуже страшно.

Embla (Ембла): Так позначений об'єкт SCP, який Фонд використовував для створення інших об'єктів SCP. Єдина згадка — в SCP-001 за версією доктора Манна.

Правило коробки: Якщо у великій коробці з об'єктом лежить багато інших коробок, то це — Ембла.

Eparch (Єпарх): Клас об'єктів SCP, які самі по собі не є аномальними, але тісно пов'язані з аномальними явищами і являють собою свідоцтво їх існування. Клас використовується виключно для SCP-4015, що становить собою залишки закладів утримання, які використовувалися певною стародавньою цивілізацією за часів ще Бронзової доби.

Gevurah (Гевура): Клас об'єктів SCP, здатних поставити під загрозу внутрішню структуру Фонду та обмежити його можливість виконувати свої другорядні завдання. Клас використовується виключно для SCP-3666, що становить собою феномен несприйнятливості до амнезіаків, роблячи неможливими маніпуляції спогадами, які так активно застосовуються Фондом.

Gödel (Гедель): Позначення об'єктів SCP, що являють собою, по суті, неаномальні явища, які при цьому не можуть бути пояснені без застосування аномальних технологій і тому сприймаються непосвяченими, як аномальні. Цей клас застосовується виключно для SCP-4555.

Hera (Гера): Клас об'єктів SCP, які є ворожими, але при цьому мають значну користь для Фонду SCP. Використаний для SCP-4113.

Hiemal (Гімал): Комплексний клас, яким позначаються взаємопов'язані групи аномалій, що впливають одна на одну. З'явився в SCP-3240 і пізніше був використаний для SCP-3700, SCP-3787 і SCP-4540.

Правило коробки: Якщо одна частина об'єкта є коробкою для іншої частини, то це — Гімал.

Kronecker (Кронекер): Аномальний клас, здатний заміняти собою інші класи об'єктів SCP в базах даних Фонду. Фонд змирився з тим, щоб призначити цей клас для SCP-2062, і на сьогодні єдиний запис, в якому він з'являється.

Правило коробки: Якщо об'єкт сам обрав собі унікальну коробку, але Фонд спеціально для цього об'єкту оголосив її різновидом стандарту, то це був об'єкт класу Кронекер.

Kušum (Кушум): Клас об'єктів SCP, спроби стримування яких були припинені на невизначений термін. Використовується виключно для SCP-3319.

Maksur (Максур): Так позначається об'єкт SCP, колись розділений на компоненти, які самі по собі є аномальними і мають зберігатися окремо один від одного. Використовується виключно для SCP-001 за версією TwistedGears-Kaktus (досить сказати, що цим номером позначено істота, раніше відома, як Розколотий Бог), також згаданий в статті про SCP-3301.

Правило коробки: Якщо об'єкт краще зберігати розібраним у декількох коробках, і чим цих коробок більше, тим краще, то це — Максур.

Netzach (Нецах): Цим класом позначена власне планета Земля і її унікальна здатність підтримувати життя. Клас використаний виключно для SCP-001 за версією Billith.

Tiamat (Тіамат): Так позначаються аномалії, вплив яких не може бути приховано з використанням ресурсів і знань, доступних нині Фонду, і які, за прогнозами, можуть докорінно змінити або повністю знищити нормальний світ. Від Аполіонів відрізняється тим, що Фонду все-таки має можливість спробувати знищити цю аномалію, але якщо ці варіанти зазнають невдачі, то людство буде приречене. Клас був вперше використаний для SCP-3895 і, пізніше, для SCP-4931 і SCP-3396 (змінивши колишню класифікацію як Кетера).

Правило коробки: Якщо коробка для об'єкта можлива, але для її будови коробки потрібні всі ваші можливості та ресурси, або навіть більше, то це — Тіамат.

Ticonderoga (Тікондерога): Клас об'єктів SCP, які є занадто потужними або невловними, щоб їх можна було стримувати за допомогою сучасних засобів, але які і не вимагають якихось значних умов стримування через їх природу. Таким класом наразі позначений лише SCP-4444, що становить собою позапросторову сутність, яка мешкає в тілі … колишнього віцепрезидента США Альберта Гора.

Правило коробки: Якщо об'єкт неможливо покласти в коробку, але він не становить шкоди і без коробки, то це — Тікондерога.

Yesod (Єсод): Клас об'єктів, використаний на сьогодні виключно для позначення SCP-001 за версією Spike Brennan. Якщо коротко, це єдине місце на Землі, яка знаходиться поза «полем зору» … Бога. У цьому місці неможливо старіння і смерть людини, тому тут розміщена велика частина Штабу О5, Комітету з Етики, деякі інші члени вищого командування і програма тауматургічних досліджень Фонду.

Zeno (Зенон): Застосовується для об'єктів SCP, що мають середню складність зберігання, але становлять низьку загрозу. Використано виключно для SCP-2005.

Правило коробки: Якщо витрати на будову і ремонт коробки та покладання туди об'єкта значно перевищують ту шкоду, яку об'єкт спричиняє за межами коробки, то це — Зенон.

Da'as Elyon (Даас Еліон) Цей об'єкт зовсім неможливо зберігати в звичайному сенсі цього слова, тому всі зусилля Фонду скеровані на те, щоб переконати суспільність та співробітників, які не мають відповідного доступу, у тому, що об'єкт не є аномалією. Цей клас, наприклад, застосовується для об'єктів SCP-5338 та SCP-088-UA. Останній об'єкт виявилось цілком неможливо зберігати, але також виявилось можливим ліквідувати загрозу від нього шляхом розповсюдження інформації, що він ніби то є звичайним трамваєм.

Правило коробки: Якщо об'єкт неможливо покласти у коробку, але можливо всіх переконати в тому, що він не є об'єктом, і лише тоді він не буде задавати шкоди, то це — Даас Еліон.


Особливі класи з інших філій

Атлант: Клас, присвоєний об'єкту SCP-1331-RU, який є величезною органічною структурою, що мешкає в мантії і ядрі Землі. Дана аномалія своїм існуванням забезпечує існування людства, та, як наслідок, існування Фонду та виконання його місії. Тому цей об'єкт не тільки не підлягає зберіганню, а й повинен захищатись Фондом від будь-яких спрямованих проти нього загроз.

Правило коробки: Якщо об'єкт є коробкою, яка тримає всю Землю, то це — Атлант.


Примітка для авторів: Ви можете застосовувати для своїх об'єктів всі ті класи, для яких вказані Правила Коробки (окрім Кронекера та Азатота). Але ні в якому разі не треба писати об'єкт лише за ради екзотичного класу! Такий об'єкт скоріш за все не пройде Полігон. Взагалі, екзотичні класи і називаються екзотичними саме тому, що вони застосовуються для невеликої кількості об'єктів. Якщо ж ваш об'єкт є сам собою цікавим, та якщо ви бачите, що він виявився достатньо незвичайним, то лише тоді ви можете спробувати застосувати для нього екзотичний клас.

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License