SCP-038-UA - Подібні до чорних дір
рейтинг: +21+x
blank.png
scp-038-1-ua.jpeg

Фотографія з околиці місця
виявлення SCP-038-1-UA

Об'єкт №: SCP-038-UA

Клас об'єкта: Кетер

Особливі умови зберігання: Навколо кожного зареєстрованого екземпляра SCP-038-UA повинна бути встановлена зона відчуження радіусом не менше 1 кілометр; через здатність SCP-038-UA до переміщення рекомендується розмір зони відчуження не менше ніж у 3 рази більший встановленого мінімуму. Усі роботи в зоні відчуження повинні виконувати співробітники класу D. МОГ "Спостерігачі Ефіру" доручено збирати, аналізувати та, при необхідності, приховувати будь-яку інформацію щодо зареєстрованих спалахів гравітаційного та електромагнітного випромінювань, та повідомляти керівництво Зони UA-166 щодо будь-яких підозр на нові прояви SCP-038-UA. МОГ "Творці легенд" повинна займатися моніторингом згадок в інтернеті подій, схожих на прояви SCP-038-UA, і приводити у виконання протокол приховування. Команда утримання повинна проводити моніторинг активності усіх екземплярів об'єкту, та заносити усі випадки активації екземплярів SCP-038-UA до протоколу 038KwBlaHo.

Опис: SCP-038-UA - це група з ██ об'єктів, які далі позначаються як SCP-038-номер-UA, розташованих зазвичай у різних місцях Землі. У неактивному стані кожний екземпляр SCP-038-UA поводиться як тіло мікроскопічних розмірів1 та нульової гравітаційної маси. Інерційна маса зареєстрованих екземплярів SCP-038-UA знаходиться у діапазоні від 108 до 1017 кілограм. Також встановлено, що екземпляри SCP-038-UA зазвичай мають електричний заряд величиною порядку декількох сотень тисяч елементарних. Деякі дослідники припускають існування екземплярів SCP-038-UA, які б мали магнітний заряд, але певних випадків існування таких екземплярів SCP-038-UA ще не зареєстровано. Також вважається, що екземпляри SCP-038-UA можуть мати момент імпульсу, але виміряти його на поточний час не припускається можливим2.

Протягом нерівних проміжків часу екземпляр об'єкту на короткий час переходить до активного стану, у якому його гравітаційна маса раптово зростає, та судячи з усього, стає рівною з інерційною3. Період активного стану об'єкту триває протягом 10-12 … 10-5 с. Протягом періоду активного стану екземпляр SCP-038-UA поводиться подібно до чорної діри відповідної маси, притягуючи та поглинаючи навколишню матерію. Різка зміна гравітаційного поля навколо об'єкту спричиняє формування гравітаційних хвиль, а само гравітаційне поле має велику потужність та характеризується великими приливними силами4. Під час активації під дією гравітаційного поля навколишня матерія зазнає сильні деформації та різко стискається, нагріваючись і виділяючи велику кількість високочастотного випромінювання. Після повертання об'єкту до неактивного стану нагріта та стиснута не поглинена матерія переходить до нормального стану через процес, схожий з мініатюрним термоядерним вибухом. Усі ці фактори спричиняють руйнування місцевості в окрузі активації SCP-038-UA.

scp-038-18-ua.jpeg

Фотографія з місця
виявлення SCP-038-18-UA

Також установлено, що екземпляри SCP-038-UA здатні блукати зі швидкістю порядку декількох міліметрів за секунду, тому нова проява активності екземпляру SCP-038-UA може прийтись на деякої відстані від попередньої.

Додаток 038-X: Було висунуто пропозицію розміщувати поруч з екземплярами об'єктів SCP-038-UA однойменно заряджені предмети високої електричної місткості. У разі їх поглинання примірником SCP-038-UA електричний заряд останнього має зрости, що повинно полегшити відстеження переміщень об'єктів та навіть дати можливість керованого переміщення об'єкти за допомогою дії на них потужного електромагнітного поля. Розглядається також можливість переміщення екземплярів об'єкту за допомогою [ДАНІ ВИДАЛЕНО, ПОТРІБНИЙ РІВЕНЬ ДОПУСКУ 4/038-UA].

Додаток 038-T: Розглядається пропозиція щодо можливості знищення за допомогою їх деяких інших небезпечних об'єктів. На теперішній час пов'язаний з цим проєкт "Біла пробка" [ДАНІ ВИДАЛЕНО, ПОТРІБНИЙ РІВЕНЬ ДОПУСКУ 4/038-UA]. Вдалось успішно провести [ДАНІ ВИДАЛЕНО, ПОТРІБНИЙ РІВЕНЬ ДОПУСКУ 4/038-UA].

Слід пам'ятати, що поглинаючи матерію, звичайні чорні діри зростають, та, судячи з усього, таким ж чином зростають об'єкти SCP-038-UA. Ми не знаємо, скільки їх всього існує в межах Землі. Ми не знаємо, яку максимальну масу та який найбільший період активації мають екземпляри SCP-038-UA. Активації цих об'єктів подібні до виверження вулканів або землетрусів, щодо яких точно ніколи не можеш знати, де вони трапляться та якої сили вони будуть. Тому нам потрібне розробити більш ефективні міри протидії діяльності цих об'єктів.

Зважаючи з міркувань безпеки, дуже небажано, щоб інформація стосовно проєкту "Біла пробка" потрапила не в ті руки, бо задіяні у ньому технології при необачному або зловмисному використанні можуть нанести велику шкоду. Але знайте, що навіть ті співробітники, які не мають доступ до будь-яких подробиць щодо проєкту "Біла пробка", своєю якісною працею надають неоцінну допомогу в тому, щоб проєкт досяг успіху.

- д-р Орловський, куратор об'єкту SCP-038-UA, Зона UA-166

Співробітники з рівнем допуску 2/038-UA та вище можуть ознайомитись з витягом з протоколу 038KwBlaHo


Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License