SCP-050-UA - Набір алхіміка
рейтинг: +14+x
blank.png
scp-050-a-ua.png
Зразок SCP-050-A-UA

Об'єкт №: SCP-050-UA

Клас об'єкта: Безпечний

Особливі умови зберігання: SCP-050-A-UA, SCP-050-B-UA та SCP-050-C-UA слід містити в герметичних колбах з лабораторного скла для особливо цінних хімічних речовин. SCP-050-A-UA слід містити в колбах для твердих, SCP-050-B-UA - для рідких, а SCP-050-C-UA - для газоподібних речовин відповідно. Поза межами схвалених дослідів забороняється контакт SCP-050-A-UA, SCP-050-B-UA та SCP-050-C-UA один з іншим або з будь-якими іншими речовинами, окрім матеріалу колб, та, у разі SCP-050-A-UA, SCP-050-B-UA, повітря. Під час проведення дослідів слід застосовувати мірі хімічного захисту 2-го рівня та мірі 2-го рівня захисту від пожежі.

Через непоправність для проведення дослідів з SCP-050-UA потрібен письмовий дозвіл двох співробітників с 4-м рівнем допуску або вище та узгодження плану досліду з керівниками хімічного та біологічного відділів Зони UA-80. Усі отримані під час дослідів речовини слід перевіряти на наявність аномальних або радіоактивних властивостей, та при наявності вірогідності радіаційної небезпеки переміщати отримані речовини до Секції 2931 Зони UA-80. Інші отримані речовини на розсуд куратора об'єкта слід переміщувати до складу цінних предметів Зони UA-80 до секції 813 або знищувати.

Досліди зі змішуванням різних речовин SCP-050-UA дозволені лише після отримання письмового дозволу куратора об'єкта та директора Зони UA-80. Будь-які аномальні предмети або об'єкти, отримані під час цих дослідів, повинні негайно захоплюватись, і до рішення керівництва Зони UA-80, переноситись до секції 379.

Опис: SCP-050-UA є набором з трьох речовин, які далі позначаються як SCP-050-A-UA, SCP-050-B-UA та SCP-050-C-UA. Речовини SCP-050-UA мають наступні аномальні властивості.

SCP-050-A-UA є твердою, схожою на камінь чорно-жовтою речовиною, яка плавиться при температурі 1398 °C, кипить при температурі приблизно 2500 °C, та має щільність 10,3 г/см3. При входженні SCP-050-A-UA в контакт металом відбувається перетворення останнього в золото, проба золота на виході реакції становить приблизно від 700 до більш ніж 999,9; домішки частіше за всього припадають на срібло, мідь і платинові метали. При входженні SCP-050-A-UA в контакт з поєднаннями золота відбувається перетворення поєднань золота в більш чисте золото. Деякі інші речовини при входженні в контакт з SCP-050-A-UA також можуть піддаватися різним перетворенням.

SCP-050-B-UA є біло-прозорою рухомою рідиною з температурою замерзання -24 °C, кипіння 119 °C та має щільність 1,2 г/см3. При входженні SCP-050-B-UA до контакту з багатоклітинним організмом спостерігаються процеси, які з одного боку приводять до прискорення поділу клітин, загоєння ран та іншого, а з іншого можуть привести до розвитку бактеріальних та вірусних захворювань та злоякісних новоутворень. Контакти з бактеріальними культурами приводять до прискорення їх розмноження. Встановлено, що SCP-050-B-UA може взаємодіяти з деякими іншими предметами або речовинами. Точної закономірності взаємодії SCP-050-B-UA з іншими речовинами на поточний час не виявлено.

SCP-050-C-UA є газоподібною речовиною щільністю приблизно в 2.9 мг/см3, температурою конденсації -108 °C та затвердіння -224 °C, яка виглядає як помаранчевий туман. Взаємодія SCP-050-C-UA з горючими речовинами в присутності кисню або іншого окислювача приводить до їх згорання. Взаємодія SCP-050-C-UA з негорючими речовинами, які можуть окислюватись, в присутності кисню або іншого окислювача приводить до прискорення їх окислювання. Встановлено, що SCP-050-C-UA майже не взаємодіє з хімічно інертними речовинами.

Помічено, що швидкість і кількість перетворюється речовини залежить від стану SCP-050-UA. Найбільш повільно та найменш ефективно перетворення обробленої речовини відбувається, якщо реактиви знаходиться у формі цільного твердого тілу, або навпаки - у газоподібному, швидше - якщо одна з речовин знаходиться у формі порошку або рідкого матеріалу. Швидкість реакцій також залежить від температури та тиску.

Слід зазначити, що скло колб, які містять SCP-050-UA, з часом набуває змін. Склянки з SCP-050-A-UA обертають рубіновий відтінок; дослід матеріалу скла показав присутність в ньому частинок золота. Склянки з SCP-050-B-UA з часом зазнають [ДАНІ ВИДАЛЕНО]. Дослід скла склянок з SCP-050-C-UA показав присутність у ньому нітритів і гідроксидів у мізерних кількостях. Вважається, що ці зміни не є достатніми, щоб стати причиною загрози збереження SCP-050-UA, а витрата речовин SCP-050-UA, який має місце при цих змінах, є допустимою.

Докладна інформація щодо властивостей SCP-050-UA зберігається у файлах, доступ до яких можливий за запитом до куратора об'єкта.

У всіх випадках реакції з участю речовин SCP-050-UA приводить до витрати декотрої кількості відповідної речовини SCP-050-UA. Через неможливість відновити запаси SCP-050-UA доступ до нього було обмежено.

Спроби дослідження складу усіх трьох речовин SCP-050-UA доки не дали однозначних результатів. Більш всього вдалось просунутись у дослідженнях SCP-050-A-UA; спектральний аналіз показує, що воно складається з подібних до атомів частинок, які менші за звичайні атоми приблизно у 100…1000 разів.

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License