SCP-058-UA - Телепортаційний двигун
рейтинг: +9+x
blank.png

Об'єкт №: SCP-058-UA

Клас об'єкта: Безпечний

Особливі умови зберігання: Поза межами проведення експериментів SCP-058-UA слід зберігати в стандартній камері зберігання для безпечних об'єктів в захищеному сховищі жовтого рівня безпеки. Для проведення експериментів необхідно отримати дозвіл від куратора об'єкта та затвердити план проведення експериментів. Під час проведення серії експериментів дозволяється зберігання SCP-058-UA разом з транспортним засобом в ангарі помаранчевого рівня безпеки. Для керування затвердженими транспортними засобами, обладнаними SCP-058-UA, слід обирати спеціально підготованих співробітників, які пройшли курс підготовки Kurs058-ua-drive. Перевага віддається співробітникам класу D, які згодні співпрацювати з Фондом, мають навички водіння, та виключені з щомісячної ротації.

Опис: SCP-058-UA виглядає як залізний ящик габаритами 80 x 50 x 20 сантиметрів. З одного боку SCP-058-UA знаходиться дірка, через яку виходить електричний кабель живлення довжиною 155 сантиметрів, який закінчується звичайною вилкою. Також на SCP-058-UA знаходиться декілька світлодіодів. Були зроблені спроби дослідження внутрішньої будови SCP-058-UA за допомогою рентгенівського та ультразвукового сканування та проникнення крізь отвори у корпусі. Дослідження показали, що всередині SCP-058-UA знаходиться декілька електричних та електронних схем, до яких підключені три різних пристрої, які, судячи з усього, є випромінювачами; принцип їх дії на поточний час залишається невідомим, а використані матеріали до кінця не ідентифіковані. Також майже половину предмету займає губчата маса з невідомої речовини, яка має циліндричну форму та насаджена на вал; цієї частині присвоєно ідентифікатор SCP-058-1-UA. Аналізи проб SCP-058-1-UA показали, що вона має аномальну залежність моменту інерції від власної швидкості обертання. Ще приблизно 20% внутрішнього простору SCP-058-UA займає пристрій з іншої аномальної речовини, схожий на конденсатор, якому присвоєно позначення SCP-058-2-UA, та до якої приєднаний радіатор. Більш докладний звіт про дослідження внутрішнього складу SCP-058-UA знаходиться у додаткових файлах Add058-Res01 - Add058-Res06, для доступу до яких потрібен спеціальний рівень допуску 058UA-R/1 або вище.

Якщо на кабель живлення SCP-058-UA подати електричний струм, то декілька світлодіодів почнуть світитись, і SCP-058-UA проявить аномальну властивість, яка буде полягати у постійних телепортаціях об'єкта; кожна окрема подія телепортації далі називається стрибком телепортації, або подією AEX058-UA. Якщо до об'єкта прикріплено інші тверді предмети, то вони будуть телепортуватись разом з SCP-058-UA. Якщо в порожнинах твердих предметів знаходиться рідина або газоподібні речовини, то вони телепортуються разом з SCP-058-UA та твердими предметами; однак, газоподібні та рідкі речовини, які прилягають до SCP-058-UA, не будуть телепортуватись разом з об'єктом. Судячи з усього, захват телепортуємих предметів відбувається полем типу Семенова-Орловського1, якому присвоєно ідентифікатор SCP-058-e-UA; останнє, наприклад, дозволяє використати SCP-058-UA на транспортних засобах. Припускається, що за генерацію SCP-058-e-UA відповідає один з розташованих всередині SCP-058-UA випромінювачів.

Іншою особливістю є те, що якщо після закінчення події AEX058-UA захоплена речовина опиняється на місці, де знаходиться інша речовина, то відбувається "накладання" двох різних речовин одну на іншу (так званий "ефект накладання"). Найбільш визнана гіпотеза стосовно події AEX058-UA полягає у тому, що під час стрибку телепортації атоми телепортованої речовини миттєво (або на великої швидкості і крізь інший вимір) переносяться на нове місце і опиняються серед тих атомів, які знаходяться на цьому новому місці, до якого відбулась телепортація. Ефект накладання може приводити до змішування речовини, та пошкодження предметів і істот, які телепортуються або на місце яких відбувається телепортація. З іншого боку, на місці захопленої речовини спочатку події AEX058-UA залишається вакуум. Тому єдиним варіантом гарантувати відсутність пошкодження якогось предмета під час телепортації за допомогою SCP-058-UA є телепортація його з іншими предметами або речовинами - таким чином, щоб наприкінці події AEX058-UA телепортований предмет опинявся на місці, де на початку тієї ж саме події AEX058-UA знаходились інші телепортовані разом з ним предмети або речовини.

Примітно також, що сам SCP-058-UA не вражається вище вказаним ефектом накладання. У разі, якщо наприкінці події AEX058-UA об'єкт SCP-058-UA опиняється на тому місці, де знаходиться інша речовина, то вона просто опиняється на тому місці, де на початку події AEX058-UA знаходився об'єкт SCP-058-UA.

На теперішній момент для опису руху SCP-058-UA використовується фізична модель Mod058-3simple та Mod058-3hard, створені на базі первісного дослідження SCP-058-UA (дивись протоколи експериментів EXP058-SS та EXP058-LAB01) та матеріалів, отриманих на місці знаходження SCP-058-UA. Нижче поданий опис моделі Mod058-3simple, яка дозволяє розрахувати параметри телепортації SCP-058-UA з точністю до 2%.

Телепортація об'єкта характеризується наступними параметрами:

  • Напрямок телепортації. Збігається з напрямком вектору прискорення об'єкту.
  • Час телепортації. Дослідження показали, тривалість стрибка телепортації не перевищує 10-8 секунд. Припускається, що скоріш за все телепортація об'єкта є миттєвою.
  • Відстань, на яку відбувається стрибок телепортації $l$. Залежить від прискорення, яке має об'єкт та швидкості обертання SCP-058-1-UA. Відстань обчислюється за формулою $l = K \cdot \sqrt[3]{a \cdot c \cdot x} \cdot \sqrt{ \nu \cdot \chi }$, де $a$ - прискорення, $c = 3 \cdot 10^{8}$ - швидкість світла, $x$ - фізичні розміри SCP-058-1-UA за напрямком телепортації (дорівнюють не більше 43 см), $\nu$ - частота обертання SCP-058-1-UA, $\chi$ - константа, яка дорівнює 0,06 c-1, а $K = 7,86 \cdot 10^{-4}$ - безрозмірний коефіцієнт.
  • Частота, з якою трапляються стрибки телепортації $F$. Визначає середню кількість подій AEX058-UA за одиницю часу. Залежить від швидкості обертання SCP-058-1-UA та тривалості часу, протягом якого SCP-058-UA перебуває у активному стані. Обчислюється за формулою $F = \frac{R}{x} \cdot \sqrt[4]{\frac{P \cdot \nu \cdot S}{m}}$, де $x$ - фізичні розміри SCP-058-1-UA за напрямком телепортації, $P$ - потужність електричного струму живлення SCP-058-UA, $\nu$ - частота обертання SCP-058-1-UA, $S$ - площина поперечного перерізу SCP-058-1-UA, перпендикулярна вектору прискорення SCP-058-1-UA, який при розташуванні осі SCP-058-1-UA вздовж напрямку руху дорівнює $S = \pi \cdot r^2 \approx 3.14 \cdot 0,18^2 = 0,1017$ м2, а $m = 5,37$ кг - маса SCP-058-1-UA. Найменш визначеним залишається значення і природа коефіцієнта $R$. Визначено, що це змінний безрозмірний коефіцієнт, який зростає протягом часу безперервної активності SCP-058-UA. Експериментальним шляхом встановлено, що ця закономірність приблизно описується формулою $R \approx R_{0} \cdot \ln{(1+t)} + (\int_0^t t \nu dt)^{(\frac{2}{3})}$, де $R_{0} = 0,102$, а $t$ - час, протягом якого SCP-058-UA знаходиться у активному стані. Припускається, що зростання частоти телепортації пов'язано з накопиченням енергії в SCP-058-2-UA. Цю гіпотезу підтверджує той факт, що SCP-058-2-UA нагрівається протягом тривалої роботи SCP-058-UA, та виділяє велику кількість теплоти відразу після закінчення активації SCP-058-UA.
  • Кількість речовини, яка може бути захоплена SCP-058-e-UA та телепортована разом з SCP-058-UA під час однієї події AEX058-UA. Обчислюється за формулою $m = \frac {P} {c^{2}} \cdot \Phi - m_{0}$, де $m_{0}$ - маса SCP-058-UA, $P$ - потужність електричного струму живлення SCP-058-UA, $c$ - швидкість світла, а $\Phi$ - безрозмірна константа, яка дорівнює $8,68 \cdot 10^{19}$.Таким чином, псевдошвидкість руху SCP-058-UA $v_x$ може бути обчислена за наступною формулою:

$v_x = v + v_{add}$, де $v$ - звичайна швидкість, а $v_{add}$ - додаткова псевдошвидкість, має місце через телепортацію, та розраховується як твір від частоти телепортації на відстань телепортації:

$v_{add} = l \cdot F$

Підставивши формули для розрахунку $l$ та $F$, отримуємо:

$v_{add} = \Big( K \cdot \sqrt[3]{a \cdot c \cdot x} \cdot \sqrt{ \nu \cdot \chi }) \cdot F \Big) \cdot \Big( \frac{R}{x} \cdot \sqrt[4]{\frac{P \cdot \nu \cdot S}{m}} \Big)$

Або, розкривши дужки, отримаємо:

$v_{add} = {K \cdot R} \cdot {x^{\frac{3}{2}}} \cdot { \nu^{\frac{3}{4}} } \cdot \sqrt{ \chi } \cdot \sqrt[3]{a \cdot x} \cdot \sqrt[4]{\frac{P \cdot S}{m}}$


Нижче для наочності подані графіки залежності додаткової псевдошвидкості $v_{add}$ від частоти обертання SCP-058-1-UA $\nu$ та прискорення $a$ для початкового моменту руху $t = 0$ та моменту через 1000 секунд після початку руху ($t = 1000$). Припускається, що під час руху такі параметри, як прискорення, частота обертання, положення SCP-058-UA стосовно транспортного засобу та живлення не змінювались, а рух був цілком рівномірно прискореним.


Нижче поданий графік залежності відстані телепортації $l$ від частоти обертання SCP-058-1-UA $\nu$ та прискорення $a$.

Для отримання більш детальної інформації стосовно Mod058-3simple та Mod058-3hard необхідно надіслати до куратора об'єкта запит QUERY058-UA-phys03s та QUERY058-UA-phys03hard.

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License