SCP-071-UA - ПОТРОШЕНКО
рейтинг: +22+x

SCP-071-UA-start

Початок події SCP-071-UA. Зверніть увагу на знервовану реакцію ведучого.

Об'єкт №: SCP-071-UA

Клас об'єкта: Кетер

Особливі умови здержування: Один носій об'єкта має зберігатися в екранованому, водо- та вогнестійкому контейнері, розташованому на відстані принаймні одного метра від будь-яких носіїв інформації та радіо- чи телекомунікаційних мереж, й має транспортуватися лише з дотриманням цих вимог. Будь-який доступ до об'єкта дозволяється лише у приміщеннях, повністю замкнених у багатошаровий (не менше п'яти шарів) комбінований екран Фарадея з магнітних та немагнітних металевих листів. Якщо у результаті експериментів утворюються нові носії об'єкта, вони мають бути знищені негайно по завершенню експеримента. Усі носії об'єкта, знайдені поза межами зберігання Фонду, мають знищуватися на місці виявлення будь-яким доступним способом.

У випадку трансляції SCP-071-UA на національному або місцевому телебаченні, відповідна трансляція має бути негайно зупинена, а до телекомунікаційних потужностей, через які вона здійснювалася, направлено МОГ "Contra spem" для ідентифікації та знищення джерела зараження й уражених носіїв. Протоколи дезінформації: "Технічні неполадки", "Збій електропостачання", "Диверсія", "Пранк".

Опис: SCP-071-UA — аномальний феномен, що вражає трансляції прямих ефірів та записів політичних ток-шоу українськими телеканалами, а також записи цих трансляцій, зроблені на будь-які інформаційні носії. Наразі невідомо, за яким принципом аномалія визначає об'єкт ураження: зміна власників, брендингу, місця реєстрації та телекомунікаційних потужностей каналів не вплинула на прояв її ефекту. Уперше його було зафіксовано 27 лютого 2020 року, після масового надходження з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області повідомлень до Національної поліції України про напад ██████ ██████████ ██████ █████ █████████ на студію телеканалу 1+11, що перебувала у прямому ефірі. Монітори Фонду, які у рамках стандартної процедури, спробували верифікувати цю інформацію, зафіксували очікувану трансляцію ток-шоу "Право на владу" без будь-яких ознак насильства чи аномалій; паралельний візит поліції до знімальної студії підтвердив результати спостереження моніторів. Шляхом опитування додзвонювачів і подальшої технічної верифікації, аномальний сигнал було триангульовано до вежі Криворізької РТПС ДФКРРТ. Оперативники, які прибули на місце, виявили у приміщенні підвішене вниз головою тіло оператора передавальної станції; горло його було перерізане, а зцідженою кров'ю здійснено напис вздовж контрольних телеекранів:

ГОЛОСІТЬ, БО БЛИЗЬКИЙ ДЕНЬ ГОСПОДНІЙ: ВІН ВІД ВСЕМОГУТНЬОГО ПРИЙДЕ, НЕМОВ ЗРУЙНУВАННЯ

Очевидно сторонніх пристроїв й предметів у приміщенні виявлено не було, у зв'язку з чим його було опечатано для подальшого аналізу, а мобільну апаратуру та медіаносії — конфісковано для поглибленого вивчення. Мережу Інтернет від згадок події було очищено стандартними програмними засобами, а пам'ять містян — масово модифіковано шляхом трансляції таргетованого мемагенту; побічні ефекти було публічно віднесено на негативний вплив на психіку тривалих карантинних заходів. Хоча через необізнаність з аномальними властивостями об'єкта було пошкоджено частину медіаархіву Зони UA-212, це дозволило швидко визначити базові аномальні властивості об'єкта, та розробити первинні умови зберігання.

Основна небезпека феномену полягає у його надзвичайній трансмісивности: будь-які носії медіаданих у радіусі від сорока до дев'яноста сантиметрів від носія, ураженого SCP-071-UA, або пристрою, що показує уражений сигнал чи запис, поступово самі перетворюються на носії SCP-071-UA. Процес може займати від десяти до двадцяти хвилин, в залежності від відстані до джерела SCP-071-UA. На додаток до цього, об'єкт впливає на апаратуру, здатну до генерації телерадіосигналів, заражаючи останні та розповсюджуючись на увесь радіус його ефективної дії. Наявні на сьогодні результати досліджень дозволяють припустити, що основним способом передачі аномалії між носіями виступає електромагнітне випромінювання: уражені предмети легко визначити через їх підвищене електромагнітне випромінювання, однак будь-яких аномалій у самому випромінюванні поки що встановлено не було. Згадане випромінювання приводить до поступової деградації інформаційних носіїв, однак не впливає на здатність до зараження навіть після повного знищення даних. Статичні знімки SCP-071-UA аномальних властивостей не проявляють.

SCP-071-UA також можливо ідентифікувати візуально, при перегляді зараженої трансляції або запису. У момент зараження або протягом десяти хвилин з початку вже зараженого запису, на ньому, спиною до камери, з'являється істота, зовні ідентична █████ ████████████ █████████3 (далі — SCP-071-UA-1). Одяг SCP-071-UA-1 може варіюватися між проявами й умовами проведення ток-шоу, однак найчастіше зустрічається чорний діловий костюм-двійка, у поєднанні з білою сорочкою та червоною краваткою, або без такої. У правій руці SCP-071-UA-1 завжди присутній металевий ніж невстановленої марки.

Особи, присутні на записі/трансляції ток-шоу, усвідомлюють появу SCP-071-UA-1 та її аномальний характер, реагуючи вкрай тривожно. Щойно з'явившись, SCP-071-UA-1 починає промову, ігноруючи оточення та події навколо себе. Вимовивши декілька речень, SCP-071-UA-1 наближається до учасників, і починає їх послідовно та жорстко вбивати, проявляючи при цьому аномальний рівень сили та протягом усього часу зберігаючи нейтральний вираз обличчя й продовжуючи свою промову. Переслідуючи своїх жертв, SCP-071-UA-1 ніколи не зривається на біг, натомість поступово заганяючи їх у кут; усі входи та виходи до приміщення ток-шоу, якими намагаються скористатися учасники заходу, при цьому виявляються замкненими. У разі, якщо захід відбувається просто неба, [ДАНІ ВИДАЛЕНО]. Після убивства всіх присутніх, SCP-071-UA-1 повільно наближається до камери, допоки повністю не заступає її, та зникає.

Повторне відтворення запису протягом усієї тривалості демонструє лиш залитий кров'ю знімальний простір з тілами вбитих, що розкладаються відповідно до загального часу перегляду.

Мова SCP-071-UA-1, хоча є синтаксично правильною, змістовно зазвичай є незв'язною, являючи собою набір мало- або непов'язаних фразеологізмів, метафор, алегорій та цитувань з релігійних та містичних текстів. Хоча в окремих випадках дослідникам вдалося встановити зв'язок між змістом промов SCP-071-UA-1 та подіями, що відбувалися одночасно з ними чи ж бо навіть у майбутньому, загальний рівень обскурності його орацій не дозволяє скільки-небудь ефективно використовувати об'єкт у якості прогностичного інструменту. У зв'язку з цим, а також враховуючи психологічний ефект від сцен насильства, проведення додаткових експериментів з об'єктом, позаяк направлених на підвищення ефективності його здержування, не рекомендується.

Додаток:

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License