SCP-093-UA - Інфекційна травматологія
рейтинг: +22+x
blank.png

Об'єкт №: SCP-093-UA

Клас об'єкта: Кетер

Особливі умови зберігання: Культуру SCP-093-UA слід зберігати у 3-х екземплярах у окремих чашках Петрі у підсилених герметичних контейнерах для небезпечних біологічних культур. Секції зберігання та дослідження повинні бути побудовані за стандартом 4-го рівня герметичності. Вхід до секцій зберігання та дослідження дозволяється лише у костюмах 4-го або більш вищого рівня захисту. Кожний співробітник, який працює у Секції, де зберігається SCP-093-UA, повинен проходити 24-годинний карантин після закінчення праці. Під кожним контейнером для зберігання слід закласти ядерний заряд силою в 500 кілотон, а також мати запас антибактеріальних препаратів на принаймні 1000 особин. Винос культури за межі Секцій зберігання заборонено окрім як з письмового дозволу 3-х членів Ради O5.

Для проведення досліджень з об'єктом була побудована Секція 8130, яка підпорядкована Зоні UA-337. Для зберігання 2-х резервних екземплярів культури збудовано дві інші Секції, інформація стосовно яких доступна лише куратору об'єкта, керівництву Зони UA-337 і UA-80 та Раді Наглядачів O5. Всі секції зберігання SCP-093-UA повинні по можливості будуватись з негорючих матеріалів.

Зараження SCP-093-UA будь-яких суб'єктів дозволяється тільки під час проведення експериментів; при чому на проведення експериментів слід отримати письмовий дозвіл керівника з відділу Етики, керівника біологічного відділу Зони UA-337 та 3-х співробітників з рівнем допуску 4 або вище з керівництва Української Філії Фонду. Весь план експериментів повинен бути узгоджений з куратором об'єкта, а проведення експерименту слід проводити під постійним спостеріганням охорони, які повинні негайно переривати експеримент у разі відхилення від плану. Всіх заражених під час експерименту суб'єктів слід ліквідувати по закінченні проведення експериментів.

У випадку порушення умов зберігання якщо SCP-093-UA вдасться ізолювати в межах Секції 8130, всіх цінних співробітників (такими вважаються співробітники з рівнем допуску 3 або вище або ті, які вказані в переліку List093-SAVE01.html) слід ізолювати на час протягом 40 днів і провести підсилений курс лікування; у разі наявності вільних камер, запасу ліків та з дозволу куратора об'єкта ізоляцію і лікування можуть пройти інші заражені співробітники; інакше всі інші заражені підлягають ліквідації. Всі інші співробітники повинні бути ізольовані у межах Секції 8130 на строк в 20 днів та також пройти курс профілактики антибіотиками. Наприкінці ізоляції всі співробітники повинні пройти обов'язкове тестування на відсутність зараження SCP-093-UA; у разі провалу тесту вони підлягають ліквідації або, у разі особливої цінності (див. наприклад перелік List093-SAVE02.html), довічному зберіганню в герметичних камерах.

Ліквідацію заражених слід проводити шляхом умертвіння і повного спалювання трупу. У разі неможливості або проблематичності попереднього умертвіння заражених слід спалювати живцем; за більш докладними інструкціями звертайтесь до протоколу FlammeuxKill093-A.

Якщо у випадку порушення умов зберігання SCP-093-UA не вдасться ізолювати в межах Секції 8130, дозволяється застосування закладеної ядерної зброї; у разі якщо розповсюдження SCP-093-UA не вдасться зупинити таким чином, слід діяти за програмою "Випалена Земля" та ввести в дію протоколи amisoriH-093, TotalPoissoning-X3 та TypicalPocket-Infect.

Опис: SCP-093-UA є видом інфекційних бактерій, які схожі на бактерії Corynebacterium diphtheriae (дифтерія). Зараження SCP-093-UA спричиняє послаблені ефекти, які зазвичай мають при зараженні дифтерією.

Аномальні властивості SCP-093-UA полягають у наступному. Якщо SCP-093-UA передається від однієї людини до іншої, то за умови якщо похідний суб'єкт має будь-яку травму, то той суб'єкт, який заражається, теж отримає цю травму. При зараженні нової особини безпосередньо від іншої травма передається з вірогідністю 100%. Якщо ж бактерії перебувають деякий час автономно від носія, то вірогідність передачі травми знижується приблизно в 2 рази протягом приблизно кожних 3-4 годин перебування бактерій за межами носія. Трохи менша швидкість зменшення вірогідності має місце, якщо бактерії перебувають у загиблому трупі.

Через можливість повітряно-крапельного розповсюдження захворювання та порушення умов зберігання SCP-093-UA може привести до розвитку сценарію класу GK; при чому через важкість винищення всіх екземплярів SCP-093-UA порушення може привести до багаторазового розвитку ситуації, через отримання новими зараженими травм від поранених під час невдалої спроби знищення осередку епідемії SCP-093-UA.


Нижче подано витяг з протоколу експериментів серії EXP093ua-S за участю SCP-093-UA, проведених в межах Секції 8130. Експерименти проводились за наступним планом: обирався співробітник класу D, який заражався SCP-093-UA, та який подалі називався як "похідний суб'єкт". При чому похідний суб'єкт або мав якісь рани на момент зараження, або вони йому наносились після зараження. Після чого від нього заражались інші піддослідні співробітники класу D. Наприкінці серії експериментів всі піддослідні були ліквідовані згідно зі стандартним протоколом ліквідації заражених SCP-093-UA.


Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License