SCP-1100-RU - Диктатор
рейтинг: +14+x

Об'єкт №: SCP-1100-RU

Клас об'єкта: Евклід

Особливі умови зберігання: До суб'єкта слід застосовувати всі стандартні заходи збереження SCP-гуманоїда. За особистим проханням суб'єкта йому була надана камера розмірами 4 х 3 х 2 м (імовірно, суб'єкт страждає акрофобією), полотняний гамак і письмовий стіл. Винесення рішень про задоволення подальших запитів суб'єкта залишається за адміністратором Зони 7. З суб'єктом категорично забороняється спілкуватися усно, всі перемови повинні здійснюватися письмово. До камери збереження суб'єкта слід входити тільки в супроводі двох співробітників служби безпеки, попередньо зав'язавши суб'єкту очі.

Якщо співробітник, який працює з суб'єктом, починає проявляти незвичайну холодність і сухість в поведінці, його слід негайно перевести на інший об'єкт і призначити позачергову психіатричну експертизу. При виявленні відсутності когнітивних спотворень співробітника слід усунути.

Опис: Суб'єкт є чоловіком латиноамериканського типу зовнішності. Вік суб’єкта на вигляд сягає приблизно 40-50 років. Суб'єкт є малоосвіченим, проте має досить високий IQ - 143 бали. Про минуле суб'єкта практично нічого невідомо, оскільки його показання відрізняються хронологічною непослідовністю і суперечливістю. Суб’єкт стверджує, що він народився в кінці дев'ятнадцятого століття в [ВИДАЛЕНО], яка, за його словами, межує з Колумбією. Виявляє крайню зацікавленість в сучасній політиці. Самого себе суб'єкт називає «Диктатором». Зрозуміло, співробітникам, які з ним працюють, ні в якому разі не дозволяється називати його таким іменем.

Суб'єкт має здатність розпізнавати у людини наявність когнітивних спотворень та усувати їх. Для розпізнавання йому досить спостерігати невеликі особливості поведінки, як-то: хода, манери, жести, інтонації, побудова фраз та інше, причому, судячи з результатів дослідів, найбільше інформації він отримує через звук.

Метод усунення когнітивних спотворень має чисто меметичну природу - підбираючи слова особливим чином, суб'єкт викликає в головному мозку людини перманентні і незворотні зміни. В результаті людина втрачає як «негативні» когнітивні спотворення, так і ті, які виконують адаптивну функцію. У людей, підданих ефекту SCP-1100, крім абсолютної ясності і логічності мислення і сприйняття, спостерігається повна відсутність емоцій, емпатії і власних бажань. На групи людей суб'єкт надає більш слабкий вплив - від випадку до випадку когнітивні спотворення членів групи або вибірково знищуються, або тимчасово блокуються.

Крім того, суб'єкт має здатність вселяти людям, які були піддані його меметичному впливу, поодинокі і комплексні когнітивні спотворення і нав'язливі ідеї. Як показала первісна експертиза (див. Додаток 1100-1), сам суб'єкт одержимий ідеєю встановлення в країні військової диктатури і найчастіше вселяє людям відповідні політичні погляди. Це обумовлює необхідність ретельного спостереження за співробітниками, призначеними на проект 1100, і беззаперечного дотримання запобіжних заходів.

Додаток 1100-02: Витяги з протоколу допиту людини, що потрапила під вплив SCP-1100.
Примітка: Мета даного допиту - зрозуміти образ думок «підданих» SCP-1100.
Допит проводить д-р Фартунов.

Фартунов: Що ви зробите, якщо опинитесь в складній ситуації і зможете врятуватися лише ціною життя іншої людини?
Допитуваний: Виживання має пріоритет. Винятком може бути ситуація, коли цей «інший чоловік» - підданий Диктатора, здатності і можливості якого перевищують мої, або ж сам Диктатор. У цій ситуації буде доцільно пожертвувати собою заради його порятунку.

Ф: Що ви зробите, якщо треба буде врятувати людину, але для цього, наприклад, треба буде відсікти їй руку?
Д: Якщо це не мій ворог та не ворог Диктатора, я зроблю таку допомогу.

Ф: Чи можете ви визнати істинним наступне ствердження «Слабкі і невдахи повинні загинути - це є перше положення нашої любові до людини. І нам ще треба допомогти їм в цьому» чи ні?
Д: (Кілька секунд роздумує над відповіддю) Ці положення не зовсім коректні і ґрунтуються на невірних припущеннях. По-перше, любов не є нашою метою або методом, ми діємо, виходячи з доцільності. По-друге, поняття «вдача» і, як наслідок, «невдаха», самі по собі помилкові. Автор вашого ствердження переформулював закон про природний добір. Ми не будемо позбавляти людину життя, якщо це не входить в наші цілі. Ви досить добре зрозуміли?

Ф: Що ви думаєте про життя та смерть?
Д: Природа життя мені не ясна. Раніше я не вважав за потрібне вивчати її, оскільки це не приносило мені практичної користі. Тут, в ув'язненні, я тим більше позбавлений такої можливості. Смерть після життя - абсолютно нормальне явище.

Ф: Як ви оцінюєте себе по відношенню до Всесвіту?
Д: Повних масштабів оцінити не можу, але навіть у відомих мені межах я є вкрай незначним. Тому я розцінюю свої дії в масштабі суб'єктивного сприйняття, а не всього всесвіту.

Ф: Ви підозріло говіркі для людини, яка вважає себе полоненим. Чому ви так легко йдете на співпрацю з ворогом?
Д: (роздумує приблизно півхвилини, дивлячись на співрозмовника, потім починає говорити, дотримуючись ритму мови) Ви мені не ворог - зараз. Хочете вірити, хочете - не вірте. Звільнити мене вам не дадуть. Диктатора ваші питання не стосуються. І всіх його ідей - теж. Його цілям ваші питання не шкодять. Підданих можна допитувати на абстрактні теми.

Ф: Я раджу вам припинити це і відповісти на питання. В іншому випадку 1100-й опиниться в небезпеці.
Д: Саме тому. Поки ваші питання не стосуються цілей і методів Диктатора прямо або побічно, від того, що ви отримаєте відповідь, шкоди не буде.

Додаток 1100-03: Витяги з протоколу допиту людини, що потрапила під вплив об'єкта. Допитуваний - той самий чоловік, який був допитаний в додатку 1100-02.
Допит проводить д-р Андерсен.

Андерсен: Як ви розцінюєте своє минуле з точки зору нової ідеології?
Допитуваний: У минулому у мене була інша ідеологія і інший спосіб мислення. Звернення до минулого з такої точки зору не конструктивні і не мають сенсу.

А: Що ви думаєте про своє майбутнє і що б хотіли здійснити?
Д: В даний момент моє майбутнє здебільшого залежить від вас. (замовкає)

А: Що ви думаєте про людей, які приймають рішення під впливом симпатій як своїх, так і чужих, а не виходячи зі своїх принципів?
Д: Наскільки мені відомо, це характерно для більшості людей, які не є підданими Диктатора. Отже, на такому принципі прийняття рішень побудоване сучасне суспільство. (розмірковує) Ви розумієте, що суспільство, яке прагне побудувати Диктатор, засноване на іншому способі прийняття рішень.

А: Як ви ставитесь до людей, які схильні йти на компроміси заради хороших відносин, уникають звинувачувати інших, часто вибачаються і кажуть компліменти, щоб зробити співрозмовнику приємне?
Д: Ви повторюєтесь. Скажу ще раз - на такому принципі прийняття рішень побудоване сучасне суспільство.

А: Що ви можете сказати про наступну життєву установу: «Неважливо, що буде завтра - потрібно жити сьогоднішнім днем»?
Д: Така установа хороша для вкрай нестабільних ситуацій, коли первинним питанням є виживання. Якщо є можливість здійснювати короткострокове або довгострокове планування, його слід здійснювати.

А: Як ви вважаєте, чи можете ви змінити свою точку зору на відмінну від точки зору Диктатора? Чому?
Д: Технічно це можливо. Доказом тому служить той факт, що Диктатор зумів раніше змінити мою точку зору.

А: Здруженість і відвертість - хороші чи погані риси характеру?
Д: Ці якості гарні для нинішніх принципів побудови суспільства та за умови, що члени цього суспільства добровільно дотримуються цих принципів.

А: Логічність і послідовність - хороші або погані якості людини?
Д: Логічність є гарною якістю. Думаю, вам не потрібно пояснювати, чому. Поясніть, що ви розумієте під словом «послідовність».
А: Здатність легко розуміти об'єктивні закономірності навколишнього світу, виділяти в будь-якій справі головне і другорядне. Аналіз, логічний порядок, закономірність дій. Здатність розуміти закони і порядок, формулювати тези для кожної проблеми.
Д: Словом «легко» ви ідеалізуєте ситуацію, але, фактично, усе описане вами є закономірним подовженням логічності. (замовкає)

А: Як ви можете пояснити політичні погляди Диктатора?
Д: Вони логічні для нинішнього складу суспільства. За умови самоврядування група людей, які погано розуміють свої цілі і недостатньо розумні для здійснення влади, швидко прийде в занепад. За моїми спостереженнями, більшість членів сучасного суспільства саме такі. Отже, диктатура буде оптимальним методом здійснення влади. Для підкріплення цієї влади силою диктатура повинна бути саме військовою.

А: Чому ви виключаєте можливість мирного правління? Невже здійснювати владу можна лише із застосуванням сили і придушенням опозиції?
Д: Можливість мирного правління не виключена. Правління стане мирним, коли мети Диктатора будуть повністю досягнуті. Що до опозиції, будь-яка з них має на меті захоплення влади, незалежно від гасел і бажаного методу здійснення влади. На історичному прикладі можна показати, що найбільш надійним способом утримання влади є сила.

Додаток 1100-04: Витяги з протоколу допиту людини, яка імовірно потрапила під вплив об'єкта. Допитуваний - восьмирічний хлопчик з табору біженців.
Історична довідка: На початку 2006 року в Східному Тиморі спалахнули заворушення. На той момент Організація вже знала про Диктатора, але він поки ще перебував на волі. На розвідку виїхала група співробітників Фонду. У таборі біженців був знайдений хлопчик, який, за словами жителів табору, поводився дуже дивно. Хлопчик був допитаний за допомогою поліграфу. Метою допиту було з'ясування причетності Диктатора до заворушень.
Допит проводила доктор Нараянан. Перед допитом хлопчика заспокоїли, провели спокійну бесіду і пообіцяли поділитися припасами.

Нараянан: Пообіцяй, що не будеш брехати і приховувати.
Хлопчик: Гаразд, тітонька.

Н: Війна - це добре чи погано?
Х: Не знаю. Начебто і люди вмирають, і їсти мало, грати не дають. Це погано. Але якщо наші переможуть - буде добре.

Н: Що для тебе означає "влада"?
Х: Це коли ти можеш наказати іншим що-небудь зробити. А вони тебе слухаються.

Н: Тобі більше подобаються військові або мирні люди?
Х: Військові, вони такі … ошатні. У них є танки і автомати. А мирні люди добрі, не всі, правда, але майже всі.

Н: Як ти думаєш, чи повинні правити тільки військові?
Х: Не знаю, тітонька. Як же вони будуть правити, якщо їх стільки багато? Вони ж всі один з іншим поб'ються.

Н: Чи приємні тобі люди, які не приймають твоєї позиції?
Х: А що таке "приймати позицію"? Я чув слово «позиція» від військових, це куди вони їдуть, але як її можна прийняти?

Н: Гм, давай так. Приємні тобі люди, які не згодні з твоєю думкою, навіть якщо вони дуже переконливі?
Х: Нехай собі думають як хочуть, я-то насправді знаю, як по-справжньому правильно.

Н: Ти розумієш поняття «диктатура»?
Х: Ні-і. Літературу чув, може це?

Н: Ти знаєш людину, яка називає себе Диктатором?
Х: Людину не знаю, а слово таке чув. Сусіди казали, наш Шанана Гужмау - диктатор. Мабуть, це щось нехороше.

За результатами допиту було однозначно виявлено вплив Диктатора, що, в кінцевому підсумку, допомогло оперативникам Фонду вистежити його і захопити. Хлопчик був оброблений амнезіаками для нейтралізації короткостроковій і довгостроковій пам'яті, після чого його було здано в сирітський притулок через відсутність батьків.

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License