SCP-1129 - Реакція гіперзбудження
рейтинг: +5+x

Об'єкт №: SCP-1129

Клас об'єкта: Евклід

Особливі умови зберігання: SCP-1129 слід утримувати у камері розмірами 3 х 3 х 3 м у крилі підвищеної безпеки Зони-83. З огляду на природу SCP-1129, в межах камери його зберігання не дозволяється пряме спостереження або непряме першого ступеню (вікна спостереження, відеокамери), за винятком випадків, дозволених дослідником рівня 4 або вище. Візуальний контакт з SCP-1129 (прямий, непрямий або через запис), не допускається, крім строго контрольованих експериментальних умова. Присутність і стан SCP-1129 контролюється за допомогою ультразвукового сканування, оскільки отримане таким чином зображення не викликає ефектів, характерних для спостереження за SCP-1129.

Знання ефектів SCP-1129 не є суттєвим для будь-якого персоналу, що має менш ніж 4-й рівень допуску. Персонал, призначений для робіт у сфері дослідження, зберігання, охорони або іншого обслуговування SCP-1129, слід ізолювати від іншого персоналу Зони-83 до тих пір, поки вони не будуть зняті з цього призначення і не пройдуть підбиття підсумків і процедури знезараження. Якщо будь-який співробітник Зони-83, незалежно від того, чи працює він з SCP-1129, почне демонструвати описані нижче симптоми I або ІІ стадії, він має негайно бути оброблений амнезіаком класу В і пройти психологічну експертизу для визначення тяжкості впливу, з подальшим психологічним лікуванням у разі необхідності.

Якщо призначеного співробітника буде визнано непотрібним для подальшого утримання SCP-1129, він може бути переведений на інший проект, якщо вони не знаходився під прямим впливом SCP-1129. Перед переведенням весь персонал, що працював з SCP-1129, має успішно завершити реструктуризацію пам'яті після обробки амнезіаками класу А. Після цього співробітники підлягають щонайменше двотижневому періоду карантину для впевненості, що вони не страждають на симптоми ІІ або ІІ стадії.

Опис: SCP-1129 є великим об'єктом, очевидно, біологічного походження. Його будова в значній мірі невідома, оскільки, як видається, він "відтикає" від будь-яких об'єктів, що наближаються до нього, тимчасово розпадаючись і змінюючи свої власні розміри, коли це потрібно. Через це було одержано лише один зразок, який показав наявність кількох амінокислот та аналогів гормонів, типових для земних організмів, але жодних зразків ДНК виявлено не було. Результати поздовжного ультразвукового сканування свідчать, що SCP-1129 за своєю природою є просторовим фракталом і частково існує у теоретичному 3,333-мірному просторі. Виходячи з його поведінки, можна припустити, що SCP-1129 є розумним, хоча це і не підтверджено.

У будь-якої свідомої істоти, що здійснює візуальний контакт з SCP-1129, негайно починають проявлятися симптоми I стадії впливу, що характеризується надзвичайно підсиленим рефлексом втечі. Постраждалі намагатимуться втекти від SCP-1129 будь-якими можливими засобами, ігноруючи перешкоди та травми1 Люди пізніше описували пережите, як інтенсивний страх та немислиму істерією. Симптоми I стадії стають інтенсивніші, якщо постраждалий залишається в межах 23,3 метра від SCP-1129 або у прямій видимості SCP-1129. Симптоми I стадії зберігаються протягом декількох годин2 після того, як постраждалий залишить безпосередній радіус впливу SCP-1129. Якщо потерпілий не може вийти з радіусу впливу, він поводиться все більш відчайдушно, поки не помирає. Розтини свідчать, що причиною смерті є, як правило, зупинка серця або еквівалент, що відповідає тривалому стану сильного страху та стресу.

Як тільки постраждалий оговтається після симптомів I стадії, у нього негайно починається II стадія, яка характеризується підвищеною агресією та ворожістю до SCP-1129. Суб'єкти, що зазнали цих симптомів, незмінно описують SCP-1129 як щось "неправильне", "нереальне", "неприйнятне" тощо, і неймовірно небезпечне. Вони висловлюють сильне бажання негайно знищити це будь-якими можливими засобами. Якщо тварина чи людина з симптомами другої стадії не зможе переконати інших допомогти їй знищити SCP-1129, вона спробує зробити це самотужки аж до спричинення порушення норм стримування самого SCP-1129 або інших об'єктів SCP, які вважатимуться корисним при його знищенні. Якщо симптоми II стадії зазнають декілька людей, вони співпрацюватимуть у спробі знищення. Проте суб'єкти не зазнають жодних змін у сфері інтелекту, навичок або міжвидового спілкування, тож взаємодія між різними видами, як правило, зведена до мінімуму. Інших змін у поведінці чи мотивації не відзначено, постраждалі на II стадії можуть відволікатися на те, щоб поїсти або поспати, хоча прагнуть якомога швидше повернутися до своєї спроби знищення.

Однак, побачивши SCP-1129, потерпілі негайно повертаються на I стадію, не маючи очевидних спогадів про те, що вже переживали це раніше. Цей цикл триватиме до загибелі потерпілого або його обробки амнезіаком. Приблизно у 1,7% випадків у потерпілого розвивається ІІІ стадія, яка характеризується застигання в одному положенні усіх скелетних м'язів. Цей параліч не проходить, незважаючи на всі процедури, включаючи видалення з радіусу дії SCP-1129, введення м'язових релаксаторів, обробка амнезіаками та хірургічне знищення рухових нервів, якими контролюються постраждалі м'язи. На сьогоднішній день найбільшим контролем над скелетними м'язами, який коли-небудь був відновлений, було повернення трьома особами контролю над повіками, що дозволило блимати, і частковий контроль над голосовими зв'язками. У цих випадках симптоми І та ІІ ступенів вдалося вилікувати за допомогою амнезіаків.

Відеозаписи та фотографії SCP-1129 створюють ідентичний ефект, хоча на художні зображення він не поширюється. Незважаючи на глибокий ефект небезпеки сприйняття, у іншому SCP-1129 абсолютно нешкідливий. Тепер визначено, що перехід до другої стадії може бути викликаний будь-якими значними знаннями про природу ефектів SCP-1129. SCP-1129 розглядається як інформаційна небезпека третього ступеню та рекласифікований як Евклід. Див. додаток.

Додаток: ██ квітня 19██ дослідники, призначені на роботу SCP-1129, дійшли згоди щодо того, що цей об'єкт є неймовірно небезпечним, і подали кілька запитів на його знищення, всі з яких було відхилено. Було призначено нову команду дослідників, але протягом 30 днів у них розвинулись ті ж думки, що і в попередньої. У подальших дослідницьких груп виявлялися аналогічні наслідки, незважаючи на оновлення умов зберігання. На сьогодні дослідницькі групи мають працювати змінами по два тижні, оскільки це, схоже, сповільнює початок інформаційно небезпечного впливу SCP-1129.

В даний час ведуться роботи з ідентифікації та локалізації всього персоналу Фонду, який міг піддатися впливу інформації стосовно SCP-1129 безпосередньо або "з других рук", і, за необхідності, обробки амнезіаками і реструктурізації спогадів. Станом на дату цього звіту було ідентифіковано та успішно вилікувано ████ співробітників.

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License