SCP-1322 - Шпаринка
рейтинг: +10+x

Об'єкт №: SCP-1322

Клас об'єкта: Кетер

Особливі умови зберігання: SCP-1322 слід зберігати у герметизованій сферичній камері Класу-VIII з абляційною внутрішньою поверхнею, стійкою до променів часток, ядерних та звичайних вибухів, а також впливу агресивних речовин. Камеру слід регулярно перевіряти на предмет пошкодження та зараження вірусами і бактеріями. Атмосферний тиск всередині камери слід підтримувати якомога нижчим, а у випадку досягнення значення тиску у 6 x 10- 2 Па слід пустити в дію Процедуру 1322.CD.S311. В якості антипатогенного засобу в камері слід підтримувати рівень радіації не менш за 4,50 Рентген на секунду. Додаткові протоколи зберігання див. у документі 1322-C-SSR-V-0886, оскільки цей протокол оновлюється щодня.

Опис: SCP-1322 – це стабільна просторово-часова аномалія, яка, згідно з поточною гіпотезою, є міжпросторовим порталом, що веде до паралельного всесвіту. Аномалія знаходиться у фіксованій позиції, навколо якої побудовано Зону-122 для дослідження та стримування.

Аномалія має приблизно еліпсоїдну форму, розмір по горизонтальній вісі – приблизно 2,5 см, по вертикальній – приблизно 1 см. Аномалія є двомірною та лежить у площині, перпендикулярній до горизонту і повернутій приблизно на 36° на захід відносно істинної півночі.

Аномалія здатна пропускати матерію та енергію, виступаючи в якості прохідної червоточини. Якщо дозволяють умови освітлення у безпосередній близькості від іншого боку червоточини, можна безпосередньо спостерігати за простором на тому боці. Через аномалію в паралельний всесвіт можна транспортувати частки, а також предмети, поперечний переріз яких не перевищує розміри аномалії. Звуків аномалія не пропускає.

Паралельний всесвіт на "іншому боці" аномалії офіційно позначений як SCP-1322-A, хоча у розмовному спілкуванні використовується також термін "Хартл"1. Схоже, що аномалія була штучно і свідомо створена з боку SCP-1322-A. Мешканцям SCP-1322-A не вдалося створити інші екземпляри SCP-1322, а також закрити наявний SCP-1322 чи змінити його розміри (незважаючи на великі зусилля з їхнього боку).

Аномалія виникла у нашому всесвіті приблизно у 1952 році, після чого Фонд негайно встановив контроль над місцем її знаходження. Хоча спочатку проводилася широка програма з дослідження SCP-1322, в тому числі зв'язок з цивілізацією з його іншого боку, теперішні зусилля Фонду зосереджені на його стримуванні. Нижче наведені витяги з журналу зберігання та спостереження.

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License