SCP-2014-UA-EX - SCP-2014-RU
рейтинг: +15+x

ПОПЕРЕДЖЕННЯ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛІЇ

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НИЖЧЕ ДОКУМЕНТ БУЛО ОТРИМАНО З РОСІЙСЬКОЇ ФІЛІЇ ФОНДУ SCP ТА ПЕРЕКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО У ДОВІДКОВИХ ЦІЛЯХ.

НАРАЗІ ЖОДНІ ПРОТОКОЛИ СТРИМУВАННЯ ДО SCP-2014-RU (НИНІ SCP-2014-UA-EX) НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ.


Відповідальний за переклад: А.Д.
SCP-2014

Українське добровольче формування розпочинає штурм населеного пункту. На більшості комбатантів присутній SCP-2014-RU.

Об'єкт №: SCP-2014-RU

Клас об’єкта: Евклід (тимчасово)

Особливі умови здержування: На агентів Фонду, впроваджених до особового складу Збройних сил Російської Федерації, Головного розвідувального управління Генерального Штабу Російської Федерації та Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації, покладається задача з пошуку, виявлення та конфіскації зразків SCP-2014-RU з мертвих тіл, військовополонених, цивільного населення та захоплених речових запасів. У зв'язку з контекстом застосування об'єкта, до остаточного встановлення джерела SCP-2014-RU доступ до інформації про об'єкт має бути обмежено персоналом філії.

У разі захоплення живого носія або невикористаного зразка, такі підлягають негайному транспортуванню до найближчої належним чином обладнаної установи філії для подальшого вивчення.

Опис: Об'єкт становить собою жовту клейку стрічку, візуально ідентичну пакувальному скотчу аналогічного кольору. Хоча аналіз зразків, що були у використанні, наразі не виявив будь-яких відхилень хімічної чи фізичної структури від типових для вказаного виробу речовин та компонування, характер аномальних властивостей об'єкта з високою долею вірогідності дозволяє припустити наявність таких відмінностей в активних зразках, у зв'язку з чим встановлення їх на стримування і подальше дослідження є пріоритетною задачею.

SCP-2014-RU широко використовується Збройними силами України та українськими добровольчими військовими формуваннями, що беруть участь у конфлікті на сході вказаної держави, на ключових прифронтових позиціях та передовими загонами під час здійснення бойових операцій. Походження об'єкта наразі встановити не вдалося; сталість його форми й постачання дозволяє припустити наявність єдиного джерела — або у формі централізованих виробничих потужностей, або у формі декількох точок виробництва, що скоординовано дотримуються єдиних технічних стандартів та технології виробництва. Наявна у розпорядженні філії інформація свідчить про відсутності на території України незалежних груп, одночасно здатних до виробництва аномальних предметів та зацікавлених в участі у вищезгаданому конфлікті.

Аномальні властивості об'єкта проявляються при його нанесенні на одяг або тіло живої людини, й припиняються або з її смертю, або через невизначений проміжок часу. Вони можуть варіюватися в залежності від ширини, кількості шарів та місця наклеювання стрічки, а також, судячи з усього, особи носія. На момент складання цього документа було зафіксовано такі прояви властивостей SCP-2014-RU:

  • підвищення точності стрільби зі стрілецької зброї. Під час аналізу даних відеозапису боїв за м. Слов'янськ Донецької області було виявлено, що окремі представники українських добровольчих та свіжемобілізованих військових загонів демонстрували точність стрільби, що на 40% перевищує дані моделювання для їх цивільних професій, навіть з урахуванням статистичної помилки. Так, агент Воробйов, закріплений за 1 ОМСБр 1-го АК НО МО ДНР у якості заступника командира роти технічного забезпечення, був ліквідований пострілом з відстані 790 метрів особою, пізніше ідентифікованою як ███████████ — програміста з м. Ірпінь Київської області, без попереднього досвіду військової служби; аналогічні випадки багаторазово фіксувалися зі сторони вчителів, музикантів, бібліотекарів та представників інших цивільних професій, жодним чином не пов'язаних з володінням вогнепальною зброєю. Цей ефект зазвичай корелює з SCP-2014-RU, нанесеним на плече, і зустрічається найчастіше під час наступальних операцій;
  • пригнічення чутливості больових рецепторів, а також модифікація реагування нервової та ендокринної систем на пошкодження, що дозволяє носіям витримувати зазвичай несумісні з продовженням активних дій травми. Ілюстративним є приклад, зафіксований військовослужбовцями 31-шої гв. ОДШБр ЗС РФ, які здійснювали штурм одного з українських опорних пунктів під час оточення м. Іловайськ Донецької області: попри пряме попадання ВОГ-25М1 до амбразури ДЗОТу, з неї ще протягом чотирьох хвилин продовжувався кулеметний вогонь у напрямку підрозділу; коли штурмовий загін увійшов до приміщення після припинення вогню, він виявив тіло солдата з відірваними вище колін ногами, посіченою правою рукою, що досі стискала руків'я кулемета, та SCP-2014-RU нанесеним на бронежилет і шолом. Це місце нанесення вважається типовим для виклику такого ефекту;
  • підвищення витривалості. Аерофотографування неодноразово фіксувало марш-кидки піхотних підрозділів, довжина та швидкість яких перевищує змодельовані на підставі аналізу місцевості та даних антропометрії. Цікаво, що, як і у попередньому випадку, SCP-2014-RU було переважно нанесено на бронежилети та шоломи учасників марш-кидків.

Висновки спеціалістів щодо можливої природи об'єкта:

Сукупність наявних спостережень та відомих характеристик SCP-2014-RU дозволяє зробити достатньо обґрунтований висновок щодо того, що ми маємо справу з виробом тавматургії, аналогічні якому зустрічаються у більшості войовничих народів світу — зокрема у сарматів, які проживали раніше на території сучасної України. Так Діодор Сицилійський описує підготовку сарматського загону до важливої битви з римлянами:

Молодший з них привів до табору з пасовища корову, важку від теляти, й що мала розродитися ним через кілька ночей. Воїни притьмом обступили її й узялися — хто за роги, хто за ноги; жінка ж, що була з ними у поході, урівняла очі свої з очами тварини й шепотіла їй щось мовою своєю. Коли корова впокоїлася, Анакара, що мав бороду сиву й пір'я яструба управлене до волосся, постав від багаття, взяв до обох рук своїх молот й чимдуж вдарив по животу її. Заревіла тоді рогата, й випустила з себе свою дитину, однак стримувана міцно вдіяти нічого не могла. Анакара вихопив з правих своїх піхов кинджала, зняв сорочку з малого, а потому акуратно встромив його в черево і розрізав судомне кволе тіло згори донизу. Діставши звідти тельбухи, Анакара розгорнув їх на всю довжину та нарізав короткими стрічками, якими потому оперезав, кому вистачило, руки, й поставив тих до переднього ряду. Тіло теляти ж спалили, а матір його осліпили й очі віддали жінці, що помогла їм у справі.

Вже у 1674 році, під час Чигиринських походів, російський князь Грігорій Ромодановскій пише царю Алєксєю Міхайловичу:

Не далі як учора мав я нагоду бути присутнім на підготовці козаків до нападу на турецький обоз. У них тоді якраз розмокнув порох, що його впустили посошники на переправі; тоді поміж лав козаків Сірко визначив дюжину, що їх звав "характерниками", й наказав до світанку усіми правдами й неправдами добути війську два вози. Порадились козаки хвилинку між собою, розвели вогнище велике, а потому схопили коня жильця нашого Алєксєєва й, заколовши й зцідивши кров, кинули до полум'я. Діставши біле ганчір'я, вимочили вони його у крові, й підперезалися замість поясів; а як багаття догоріло, взяли вони попіл, що лишився з коня, й вимастили собі навколо чола й очей. Ночі тієї повернулися вони з п'ятьма возами пороху.

Концепція і принцип роботи об'єкта, швидше за все, були запозичені або безпосередньо з сарматської культури, або з її наступників, на кшталт зазначеного вище. Порівняно низький залишковий рівень Г'юмів, нехарактерний для подібних предметів, можна з легкістю пояснити тим, що його дія тавматургічно прив'язана до смерті носія. У зв'язку з цим я дуже прошу якомога швидше дістати нам живий зразок, аби ми могли його ліпше дослідити — цей "модернізований" ритуал міг би стати нам дуже в пригоді.

Д-р Боріс Лісіцин, старший дослідник Відділу археології Управління антропогенних аномалій Зони 7

Безумовно, ми маємо справу з аномалією хімічного походження, якщо це у повному розумінні цього слова можна назвати "аномалією". Адгезивні речовини, за належної препарації, можуть слугувати медіумом для психоактивних речовин та інгібіторів, що надалі розсмоктуються/розпадаються або виводяться з організму людини. На підтвердження цього слугують як результати дослідження тіл окремих носіїв, що виявляли різного обсягу сліди подібних речовин, так і нещодавня історія їх використання, хоч і через інший медіум, у пов'язаних подіях — публічною є інформація про розповсюдження наколотих наркотичними речовинами апельсинів під час так званого "Євромайдану", що відбувався напередодні сепаратистської кризи. Немає підстав не вважати, що це було пілотуванням інструменту, масове використання якого ми бачимо зараз в українському війську.

В основу об'єкта покладено доволі прогресивну концепцію фармацевтичної емуляції основних нервових та біохімічних ефектів імплантів SCP-3033 із використанням знімних та високомобільних носіїв, що має одночасно здешевити й полегшити експлуатацію, а також ускладнити виявлення втручань. Очевидними обмеженнями у цьому разі виступають:

  • порівняна короткостроковість ефекту, обмежена кількістю активної речовини, що уміщається на адгезив;
  • порівняна слабкість ефекту, спричинена вищезгаданим обмеженням на кількість речовини;
  • унеможливлення оперативного дистанційного контролю дій носіїв — хоча можна припустити, що одним з ефектів речовини є підвищення сугестивності на час її дії.

Втім, вказані недоліки не деактуалізують ефективність використання об'єкта у певних контекстах, як от у військових конфліктах та бойових зіткненнях, де участь комбатантів є добровільною, й потребує лише поліпшення їх боєздатності, а не створення її з нуля. Джерелом занепокоєння виступає необхідність існування на території України організації, що володіла б достатніми науковими та технологічними потужностями, аби провести відповідні дослідження й налагодити стабільне виробництво — Управління розвідки вже виключило можливість постачання SCP-2014-RU з-за кордону.

С.н.с. Катєріна Фортшріт, заступниця керівника Управління лабораторної діагностики, хімії та біохімії Зони 7

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License