SCP-240-JP - Нуль особин сарани
рейтинг: +5+x

Об'єкт №: SCP-240-JP

Клас об'єкта: Евклід

Особливі умови зберігання: SCP-240-JP-[ДАНІ ПОШКОДЖЕНО] слід зберігати в окремій стандартній селекційній камері для комах у Зоні-81██. Для контролю ситуації слід проводити регулярне годування та візуальне спостереження. При виявленні будь-якого аномального стану SCP-240-JP, слід негайно повідомити головному досліднику. За жодних обставин не дозволяється заподіювати шкоду особинам SCP-240-JP або залишати без уваги загрозу заподіяння шкоди SCP-240-JP.

Опис: SCP-240-JP – колективне позначення для 0 особин сарани, які, як вважається, мають обмежену здатність до змінення реальності. Особини SCP-240-JP мають 30-40 мм у довжину і не проявляють аномальних властивостей, поки живі. Аномальна властивість SCP-240-JP проявляється в момент смерті; коли особина SCP-240-JP вмирає через зовнішні причини, вона, як вважаються використовує свою здатність впливати на реальність, щоб знищити той факт, що вона мертва, таким чином, щоб загальна кількість особин не змінювалася. Через її природу спостереження за здатністю змінення реальності SCP-240-JP надзвичайно ускладнення. З часу стримування Фондом в ході тестування було знищено 4 особини, а ще [ДАНІ ПОШКОДЖЕНО] загинули в результаті нещасного випадку. Попри це, загальна чисельність популяції SCP-240-JP складає 0 особин, дорівнюючи кількості на початок утримання.

SCP-240-JP були виявлені у селекційних камерах нелегальної будівлі у горах ████, префектура ████, Японія. Вважається, що цей заклад був експериментальною дослідницькою станцією Японської Лабораторії з Поліпшення та Створення Організмів або пов'язаних з нею організацій. Під час обшуку селекційних камер у тайнику під книжними полицями був виявлений наступний документ.

Виявлений документ:

ЯЛПСО, журнал розробки №4

Проєкт №: I-007-X05

Категорія проєкту: ФІОЛЕТОВИЙ — Стандартні земні комахи

Завдання проєкту: Розвиток екосистеми, здатної уникнути вимирання внаслідок стихійних лих або вторгнення хижаків.

План роботи: Використовуючи особин виду (Oxya yezoensis), розвинути в них здатність відмінити факт загибелі через нещасний випадок, поїдання хижаком або інші зовнішні причини.

Результати роботи: Після схрещування змінених особин було отримано 0 особин сарани, що мали особливі здатності. Після знищення 2 особин за допомогою робочого обладнання, загальна кількість особин становила, як і раніше, 0. Після цього ще 2 особини були згодовані хижій тварині, кількість особин сарани у камері лишається на тому ж рівні, 0 особин. Незалежно від причин смерті (включаючи утоплення, спалення, розкладання), кількість особин залишається незмінною. Завдання вважається виконаним.

Доповнення: Через три тижні після початку розмноження кількість молодих особин у камері залишається на рівні 0, але мене дещо непокоїть. Взагалі-то, 0 особин – це замало для нормального виводку сарани. Можливо, це якийсь побічний ефект їхньої здібності, але чому це не викликало ніяких сумнівів у того, хто писав цей рапорт? Треба дослідити це питання.

Додаток: Наразі розглядається питання про рекласифікацію SCP-240-JP як нейтралізованого; даний документ містить очевидні протиріччя. Фонд мав би зберігати хоча б 1 особину SCP-240-JP, або ж Особливі умови зберігання SCP-240-JP не мали б існувати. Попри це, Особливі умови зберігання SCP-240-JP існують, а особини SCP-240-JP – ні. Голова досліджень SCP-240-JP не пригадує, щоб ми проводили над ними будь-які дії. З огляду на вищесказане, очевидно, що вплив SCP-240-JP на реальність скасовує не факт їх смерті, а факт самого їх народження.

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License