SCP-3457 - Обряд Соломона
рейтинг: +5+x
crown.jpg

Залізна корона Лангобардів, один з артефактів, які можуть бути використані для здійснення SCP-3457, на виставці у Катедральному соборі Монци.

Об'єкт №: SCP-3457

Клас об'єкта: Кетер

Особливі умови зберігання: Відповідно до умов Кельнської угоди, поточне стримування SCP-3457 здійснюється спільними зусиллями Фонду та Глобальної Окультної Коаліції. Зберігання фізичних компонентів SCP-3457 було доручено Коаліції, яка може розпоряджатися всіма релевантними предметами у будь-який спосіб, який вона вважає найбільш придатним; Фонд відповідає за збереження всієї інформації, що стосується використання цих фізичних компонентів у рамках SCP-3457.

Щоб забезпечити цілісність цих процедур та запобігти потенційному зловживанню SCP-3457 будь-якою стороною, обидві організації повинні приховувати одна від одної специфічні деталі реалізації своїх відповідних процедур реагування та стримування. Оперативні дані про активні зусилля зі стримування можуть бути відкриті на власний розсуд. Поточна політика Фонду полягає в тому, щоби сповіщати оперативників Коаліції, коли мобільні оперативні групи розгортаються в контексті стримування SCP-3457, щоб уникнути непорозумінь під час польових операцій. Подібним чином очікується, що польові агенти Фонду відступлять і звернуться до відповідної оперативної бази для підтвердження, якщо оперативники Коаліції зазначать, що проводять операцію стосовно компоненту SCP-3457.

Інформація про виконання SCP-3457 була розподілена між архівними установами Фонду в вигляді суміші цифрових та фізичних носіїв інформації; жоден з цих закладів не повинен зберігати повну копію цих даних. Список закладів, залучених до зберігання SCP-3457, відомий лише Раді O5 та допущеним ними окремих обраних осіб.

Опис: SCP-3457 являє собою окультний ритуал Ступеню-א1, який зазвичай називають "Обрядом Соломона" через можливу причетність цього царя до його створення. Коли він виконується належним чином, цей ритуал здатний спричинити Подію GR-Класу "Ворожий Деміург". Завершення обряду здійснює довільний перерозподіл тауматургічних здібностей, а також вносить фундаментальні зміни у природу тауматургії, що дозволяє користувачеві отримати повний контроль над розподілом окультних здібностей серед людського населення.

Завершення SCP-3457 вимагає виконання двох окремих ритуалів і в результаті призводить до створення божественної сутності, яка може виконувати функції деміурга, здатного до широкого контролю над природою тауматургії. Ритуал передбачає використання кількох артефактів релігійного або міфологічного значення: у ньому використовується колективна людська віра в божественну силу, яка присутня в артефактах, що зрештою проявляється як нова, реальна божественна сутність2. Хоча точна межа можливостей цього деміурга не підтверджена, виявлені документи вказують на те, що він здатен кардинально змінювати базові закони, що регулюють можливість використання тауматургії та її ефекти.

Точні критерії, які визначають предмет, необхідний для використання у цьому ритуалі в якості фізичного компоненту, відомі лише Глобальній Окультній Коаліції. Проте Коаліція свідчить, що ██% визнаних придатними предметів знаходяться на зберіганні в неї або в однієї з її організацій-учасниць. Решта ██%, як вважають, розподілені між залишками Корпусу Обскура3, паракримінальними синдикатами (такими як Повстанці Хаосу) та різними релігійними об'єднаннями. Крім того, невелика кількість важливих артефактів зберігається на публічному показі в музеях у всьому світі в рамках спільної операції між Коаліцією та Ініціативою Горизонт, що має за мету затримання осіб, які мають намір використати ці артефакти для виконання Обряду Соломона.

До 1881 року присутність існуючого деміургу робила виконання першого ритуалу необов'язковим. Проте завершенню другого ритуалу той же деміург запобігав, вживаючи захисних заходів, щоб запобігти виконанню Обряду силами будь-якої людської тауматургії. Виявлені документи свідчать про декілька спроб використання SCP-3457 в минулому, що призвели до повного знищення їх ініціаторів деміургом. В даний час не відомо, чи був цей деміург сам створений за допомогою першого ритуалу SCP-3457, або ж він з самого початку був стихійною сутністю, пов'язаною з природою тауматургії. Неперевірені свідоцтва, отримані від залишків Корпуса Обскура, вказують на те, що він, можливо, був створений стародавніми єврейськими таумаургами. Однак, з огляду на джерело цієї інформації, такі твердження виглядають дуже підозріло, і їх не можна вважати надійними. Після того, як деміург був за допомогою невідомих засобів знищений під час Шостої окультної війни, використання SCP-3457 знову стало можливим4.

Другий ритуал Обряду використовується для управління деміургом, і цей механізм дозволяє реструктуризовувати тауматургію за бажанням. Для завершення цього ритуалу необхідні сім артефактів, які називаються "Ключі Соломона" та позначені як SCP-3457-B1 – SCP-3457-B7. Точний характер і розташування цих об'єктів Фонду невідомі; однак всі сім артефактів, як повідомляється, зберігаються у Коаліції. Успішне завершення ритуалу гарантує користувачеві повний контроль над деміургом, дозволяючи вносити довільні зміни в основи тауматургії. Наразі не існує жодних контрзаходів, щоб запобігти цьому.

Подробиці виконання Обряду потрапили у володіння Фонду після взяття у полон командира Корпусу Обскура Конрада Вайса в 1944 році, який і розкрив наміри Корпусу Обскура застосувати SCP-3457. На основі цих даних було започатковано спільну операцію Фонду та Альянсу Окультної Ініціативи5 з метою запобігання завершенню Обряду. Під час цієї операції Корпус Обскура намагався використати SCP-3457 для зняття тауматургічних здібностей у всіх людей ненімецького походження, в рамках реалізації загального плану по втілення ідеологічних переконань про вищу Німецьку расу. Одночасно вони мали намір прищеплювати окультні здібності кожному членові організацій, пов'язаних з тодішнім німецьким урядом (особливо своїй власній, СС та нацистському головному командуванню). Завдяки зусиллям Фонду та АОІ вдалося зірвати цю спробу використання SCP-3457, розгромити Корпус Обскура і закінчити Сьому окультну війну. Після цього Фонд та АОІ підписали Кельнську угоду, яка регламентувала поточні протоколи зберігання для SCP-3457.

Додаток A: Попередній проектний план операції "Розбите Затемнення".

ОПЕРАТИВНА ПРОПОЗИЦІЯ ФОНДУ

Позначення операції: Розбите Затемнення
Зв'язковий Наглядач: Доктор Уліссес Малком
Керівник місії: Агент Меггі Е. Грант


Преамбула: Хоча знання про те, як виконувати SCP-3457, і не є поширеним, воно зберігається рядом окультних організацій та незалежних тауматургів. Це знання ставить під загрозу цілісність заходів зі стримування SCP-3457 і створює ризик подальших спроб його виконати. Щоб забезпечити безперервне утримання SCP-3457 та запобігти повторенню подій Сьомої окультної війни, необхідно видалити ці знання з окультних сфер у всьому світі. З цією метою пропонується масштабна операція, яка спрямована на досягнення цієї мети і складається з двох стадій.

Стадія 1: В основні окультні організації мають бути заслані агенти під прикриттям з метою виявлення осіб, що володіють знаннями щодо SCP-3457, та документів, що містять таку інформацію. Організації-учасниці Глобальної Окультної Коаліції додатково будуть перевірені незалежними аудиторами від імені Фонду, щоб забезпечити дотримання умов Кельнської угоди. Крім того, вважається, що знаннями про SCP-3457 володіє ряд незалежних тауматургів (див. повний перелік у Додатку BOE-01). Над цими особами слід установити нагляд Фонду з метою підтвердження або спростування цих підозр. Усі заслані агенти та залучені аудитори після завершення даної операції повинні бути оброблені амнезіаками.

Фаза 1 визнається завершеною, коли є достатня впевненість у тому, що всі носії інформації стосовно SCP-3457 були ідентифіковані. За рішення, чи досягнута достатня визначеність, відповідає Наглядач проекту.

Стадія 2: Мета Стадії 2 полягає в тому, щоб усунути всі знання про SCP-3457 поза документами Фонду та Глобальної Окультної Коаліції. Всі відповідні записи, ідентифіковані на першому етапі, повинні бути архівовані та знищені, а особи, які мають пов'язану з SCP-3457 інформацію, підлягають вибірковій обробці амнезіаками. Якщо вибіркова обробка амнезіаками не дасть результатів, відповідальні агенти мають повноваження на проведення повної обробки амнезіаками та/або негайну ліквідацію, якщо це вважатиметься за необхідне.
Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License