SCP-505 - Пляма чорнила
рейтинг: +6+x

Об'єкт №: SCP-505

Клас об'єкта: Кетер

Особливі умови зберігання: SCP-505 зберігається у приміщенні розмірами 50 x 40 x 10 м в Зоні-██. Приміщення зберігання SCP-505 має бути герметичним за винятком одного захищеного шлюзу й системи труб, через які SCP-505-1 доставляється до резервуарів для зберігання в разі досягнення ним небезпечного для стримування рівня. У камері зберігання SCP-505 і по всій території Зони-██ мають знаходитися розпилювачі 4-молярного розчину NaOH на випадок провалу зберігання. У разі розливу SCP-505-1 уражену ділянку слід негайно покрити абсорбуючим матеріалом (на сьогодні для цієї мети використовується стандартний промокальний папір) і, за відсутності NaOH для негайної обробки, залити спиртом або ацетоном. Обробка NaOH є основним методом стримування SCP-505-1; забруднені матеріали після цього мають бути спалені, якщо це можливо.

Наразі існує ██ зон вторинного забруднення SCP-505-1 за межами основного закладу зберігання SCP-505. Ці зони мають різні умови зберігання, але ведуться спроби за можливості наблизити процедури до тих, що застосовуються в основному закладі зберігання. На сьогодні █ з цих зон вторинного забруднення не можуть бути повністю стримані, що призводить до поширення SCP-505-1 по всьому їх середовищу. Ці зони мають знаходитися під постійним наглядом, розробка контрзаходів є найвищим пріоритетом. Повний список вторинних зон зберігання SCP-505-1 наведено в Документі 505-14A-███.

Опис: SCP-505 являє собою перову ручку «Faber-Castell» моделі ████, виготовлену в 2001 році. Подробиці щодо її придбання Фондом наведено у Додатку 505-2. Об'єкт у всіх відношеннях ідентичний до стандартної ручки, окрім виділення ним SCP-505-1 – чорного чорнила, здатного до самовідтворення. SCP-505-1 поширюється зі змінною швидкістю, залежно від своєї кількості й речовини, з якою він контактує. Визначено, що кількість SCP-505-1 зростає зі швидкістю від 0,5 до 540 мл на секунду. Стандартні хімікати для видалення чорнила здатні частково видаляти SCP-505-1 і гальмувати його поширення; однак для його повного видалення необхідне застосування гідроксиду натрію, хоча він виявився і неефективним у середовищах з особливо високими концентраціями SCP-505-1. На щастя, швидкість поширення SCP-505-1 при високих концентраціях є обернено пропорційною до його кількості. Це явище в більшості випадків має незначні спостережувані ефекти, але воно дає єдине пояснення часткового стримування SCP-505-1, незважаючи на ряд випадків великомасштабного забруднення навколишнього середовища, що, за прогнозами, мало б призвести сценарію кінця світу класу NK.

Хоча постійне поширення і частковий опір видаленню є єдиними незвичайними властивостями SCP-505-1, вони, тим не менш, серйозно ускладнюють контроль. SCP-505-1 стікає по непроникним поверхням і просочується у пористі аналогічно до звичайного чорнила. Усі рідини або тверді предмети чи істоти, які контактують з SCP-505-1, будуть забруднені. SCP-505-1 лишається на поверхні непористих матеріалів, таких як метали, але речовина продовжує відтворюватися і зрештою починає стікати. Таким чином, непористі матеріали є каталізаторами розповсюдження SCP-505-1, тому всі місця, заражені SCP-505-1 повинні бути покриті пористими матеріалами, такими як промокальний папір. У непористому контейнері постійне зберігання SCP-505-1 не є можливим, оскільки кількість речовини буде поступово збільшуватися і зрештою створить достатній тиск, щоб розірвати його. Тому всі контейнери, що використовуються для утримання SCP-505-1, слід періодично зливати для запобігання провалу зберігання.

Вплив SCP-505-1 на навколишнє середовище аналогічний впливу еквівалентної кількості стандартного чорнила і неминуче призводить до загибелі живих організмів. Рослини гинуть внаслідок гальмування фотосинтезу, тварини – через хімічне отруєння. У людей та інших ссавців контакт з SCP-505-1, швидше за все, відбудеться через шкіру, по якій речовина поширюватиметься, поки не досягне отвору або подряпини в шкірі, а згодом потрапляє до кровоносної системи через слизові оболонки. SCP-505-1 поширюється через кровообіг, катастрофічно впливаючи на органи, які досягає, оскільки постійне відтворення не дозволяє вивести її через сечовидільну систему. Смерть, як правило, наступає через поліорганну недостатність, хоча в більшості випадків постраждалі особи будуть ліквідовані та знезаражені до цього. Процедури зі стримування в цих випадках наведено в Додатку 505-1.

Як і звичайне чорнило, SCP-505-1 швидше поширюється через нев'язкі рідини, такі як вода. Через це слід у будь-яку ціну уникати забруднення ґрунту водою з SCP-505-1 у зв'язку з можливістю сценарію кінця світу класу NK. Невідомо, чи проявлятиметься у рідинах згадана вище властивість SCP-505-1 до обернено пропорційної швидкості поширення; експерименти з такими великими кількостями SCP-505-1 суворо заборонені. Таким чином, будь-яке джерело води в зовнішньому середовищі, забруднене SCP-505-1, необхідно негайно перекрити греблею і злити в резервуари з усіх постраждалих територій.

Додаток 505-1: Процедури щодо людей, заражених SCP-505-1

Виявлено, що введення великих доз активованого вугілля сповільнює поширення зараження SCP-505-1 людському тілі, але не може зупинити цей процес. Єдиними відомими способами лікування зараження SCP-505-1 у людей є негайне видалення ураженої ділянки або постійна обробка постраждалої області шкіри етанолом. Обробка поверхні шкіри етанолом не перешкоджає передачі зараження SCP-505-1 з постраждалої особи на інші поверхні і, таким чином, цей засіб рекомендується застосовувати лише в випадку зараження важливих співробітників, стосовно необхідно дотримуватися процедур утримання, аналогічних до зон вторинного забруднення SCP-505-1. Теоретично, найефективнішим методом лікування лишається видалення або ампутація уражених ділянок, але залишається проблемою забруднення хірургічних інструментів та персоналу. Тому заражені SCP-505-1 особи, що не належать до важливого персоналу, мають бути ліквідовані, а їхні рештки – оброблені 4-молярним розчином NaOH та кремовані.

Додаток 505-2: Історія виявлення SCP-505

SCP-505 був вилучений Фондом з містечка ██████, Оман. Оманський уряд поставив це містечко під карантин після повідомлень про чорну рідину, що почала протікати з місцевого поштового відділення і спричинила загибель великої кількості мешканців. Завдяки розташуванню містечка в посушливій та віддаленій локації, широкомасшабного забруднення навколишнього середовища речовиною SCP-505-1 не відбулося. Фонд зміг вилучити SCP-505-1 зі втратами, що склали ██ осіб. Інших аномалій у відділенні пошти та в місті не виявлено. Було визнано необхідним ліквідувати ████ цивільних осіб з ██████ з ознаками зараження. Інцидент був оголошений витоком неаномальних хімікатів.

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License