SCP-536 - Камера для випробування фізичних законів
рейтинг: +6+x
SCP-536.jpg

SCP-536

Об'єкт №: SCP-536

Клас об'єкта: Безпечний

Особливі умови зберігання: SCP-536 слід зберігати відповідно до стандартних процедур Фонду. SCP-536 не повинен бути підключений до джерела живлення, крім випадків, коли проводиться авторизоване тестування. Будь-який персонал, який бажає займатися дослідженнями, пов'язаними з SCP-536, має подати офіційну форму заявки доктору ████, під наглядом слід проводити всі тести.

На поверхні SCP-536 з інтервалом в один метр повинні бути розміщені гравіметричні, електромагнітні та рентгенологічні датчики. У випадку ненормальних показників на будь-якому з цих датчиків, SCP-536 слід негайно вимкнути та відключити від джерела живлення.

Персоналу рекомендується неодноразово перевіряти розрахунки перед активацією SCP-536.

Опис: SCP-536 – це прилад у вигляді камери розмірами ██ х █ х ██ метрів з квадратним віконцем ребром 50 сантиметрів, 6 дисковими перемикачами з відповідними лічильниками та вхідними дверима з електромагнітним замком. Вхідні двері не можуть бути зачинені або відчинені зсередини, а перемикачі не працюють, якщо вхід не закритий і не зачинений на замок. Скло віконця непрозоре для електронів, ядерних часток, [ВИДАЛЕНО] і фотонів енергією вище 1 кеВ.

Кожен з перемикачів SCP-536 змінює значення однієї з фундаментальних фізичних констант всередині камери. Відповідним чином позначені перемикачі керують: швидкістю світла "c", гравітаційною константою "G", константою Планка "h", елементарним електричним зарядом "e" та двома іншими константами, позначеними грецькими літерами "лямбда" та "тета" (примітка: після тестування дослідники Фонда дійшли висновку, що це – константи зв'язку для слабких та сильних взаємодій відповідно; див. журнали тестування SCP-536-██ і ██). Всі константи вимірюються на відповідних перемикачах у сучасних одиницях СІ, за винятком лямбди та тети, що не мають одиниць вимірювання.

За винятком віконця, SCP-536 абсолютно непрозорий для електромагнітного випромінювання та субатомних часток. В ході тестування не було виявлено жодних аномальних фізичних явищ поза пристроєм.

Протокол виявлення: SCP-536 був вилучений з фізичного факультету Університету ██████, де він був встановлений в дослідницьких лабораторіях професора ████. Після ідентифікації як об'єкта SCP на місце було направлено декілька агентів з загоном служби безпеки 3-го рівня.

Професор ████ або заздалегідь був попереджений про заходи Фонду, або ж зміг розпізнати його агентів. Використавши пристрій, описаний агентом ███ як [ВИДАЛЕНО], професор [ДАНІ ВИДАЛЕНО] і загинув у результаті вибуху, що відбувся після цього. Усі згадки або записи про SCP-536 були знищені до прибуття персоналу Фонду.

Детальний аналіз особистих речей професора ████ свідчить про його можливий зв'язок з кількома антифондівськими групами, у тому числі [ДАНІ ВИДАЛЕНО]. Досі невідомо, чи SCP-536 був виготовлений будь-якою з цих груп, чи ж він має позаземне, надприродне або іншочасове походження.

Журнали тестування:


Журнал тестування SCP-536-█:

0:30:34 Доктори ████ і ███ входять до приміщення тестування SCP-536.
0:30:50 Доктор ███ входить до SCP-536.
0:30:56 Вхід до SCP-536 зачинений та запертий на замок.
0:31:10 Доктор ███ інструктує доктора ████ знизити гравітаційну константу удвічи. Доктор ████ виконує це.
0:31:15 – 0:31:58 Доктор ███ стрибає усередині SCP-536 в умовах зниженого тяжіння.
0:32:10 Доктор ████ проінструктований повернути гравітаційну константу до початкового рівня.

0:32:50 Доктор ███ інструктує доктора ████ знизити швидкість світла до приблизно 100 метрів на секунду. Доктор ████ виконує це.
0:32:55 Коли швидкість світла починає зменшуватися, зріст доктора ███ також зменшується приблизно на 10 дюймів. Доктор ████ різко повертає швидкість світла до початкового рівня. Доктор ███ повертається до свого початкового розміру.

Нотатка: Радіус Бора – це величина, яка визначає розмір орбіти електрона навколо атомного ядра. Він зворотнім чином пов'язаний як зі швидкістю світла, так і з зарядом електрона.

0:33:10 Доктор ███ нагадує доктору ████, що зменшення борівського радіуса можна компенсувати, зменшивши елементарний електричний заряд до відповідного рівня. Доктор ████ робить необхідні розрахунки і виконує це.
0:34:02 Доктор ███ починає говорити ненормально повільним голосом, стверджуючи, що "дивно почувається".

Нотатка: Скорочення швидкості світла призведе до сповільнення електрохімічних процесів у мозку. Це, швидше за все, зробить ненормальною активність мозку і, ймовірно, призведе до помилкових суджень.

0:34:43 Доктор ███ інструктує доктора ████ скоротити швидкість світла "наскільки стане диску". Після тривалих коливань доктор ████ виконує це.
0:34:45 Швидкість світла всередині камери скорочується до менш ніж ████ метрів на секунду. Доктор ███ раптово кричить. Крик повільно знижується у тональності, поки не стає нечутним. Відеокамера, розташована перед оглядовим вікном, записує, як тіло доктора ███ згортається і повільно втягується в чорну діру.

0:37:04 Під керівництвом доктора █████ швидкість світла повільно піднімається до нормального значення. Рівні випромінювання, виділені чорною дірою, відповідають сучасним теоретичним уявленням про рівні випромінювання Хокінга. Всі іонізуючі фотони поглинаються стінками камери. Доктора ████ звільнено від активної служби і направлено до штатного психолога Фонду для консультацій з приводу почуття вини.Журнал тестування SCP-536-█:

3:22:59 Піддослідна D-1123 поміщена всередину SCP-536 разом з бейсбольним м'ячем, метриком і годинником. Доктор ███ доручає технічному працівнику на місці постійно знижувати швидкість світла на один порядок кожні дві хвилини.
3:23:00 – 3:34:00 Аномальні фізичні явища не спостерігаються.
3:34:34 Мова D-1123 помітно сповільнюється. Піддослідна хихикає.
3:35:50 Піддослідну інструктують кинути бейсбольний м'яч у протилежну стіну. Піддослідна повідомляє про інтенсивні болі в руці після кидка і відмовляється кидати метрик або годинник. Подальший аналіз відео демонструє, як м'яч і рука піддослідної зазнають Лоренцевого укорочення і червоного зміщення світла.
3:37:10 Піддослідна доповідає про запаморочення і падає.
3:37:31 Швидкість світла повернено до норми. SCP-536 відкрито. Виявлено, що D-1123 загинула від інсульту.

Нотатка: Цілком імовірно, що інсульт піддослідної був результатом поєднання збільшення маси і Лоренцового укорочення крові, що постачалася до її мозку. Артеріальна кров проштовхувалася через тіло на швидкості, близькій до світлової, а фізичні ефекти від цього, ймовірно, не корисні для здоров'я, навіть у випадках, що не викликають негайної смерті.Журнал тестування SCP-536-██:

1:22:21 Піддослідний D-22413 поміщений всередину SCP-536.
1:22:45 Значення перемикача Лямбда зменшене на порядок. Жодних спостережуваних ефектів.
1:23:00 – 1:45:00 Значення Лямбда постійно знижують зі швидкістю один порядок за дві хвилини. Жодних спостережуваних ефектів.
1:45:23 Значення Лямбда повернене до нормального рівня.
1:46:00 – 1:58:00 Значення Лямбда збільшують зі швидкістю один порядок на хвилину.
1:53:32 D-22413 доповідає про нудоту.
1:55:22 Піддослідний блює.
1:57:56 Досягнуто максимального значення Лямбди. Піддослідний живий і притомний. Лямбду знижено до початкового рівня.
1:59:21 D-22413 вилучений з SCP-536. У піддослідного спостерігаються симптоми гострого радіаційного отруєння, хоча ніякого надзвичайно високого рівня радіоактивності поза пристроєм не реєструється. Пізніше аналіз тіла D-22413 виявив приблизно нульовий вміст вуглецю-14. Радіаційне ураження клітин піддослідного відповідає очікуваній шкоді для організму людини, якщо у ньому одночасно розпадається весь вуглець-14.
Нотатка: З огляду на зв'язок лямбди з радіоактивним розпадом та те, що ця константа не має одиниць вимірювання, я вважаю, що це – константа зв'язку для Слабкої взаємодії. Ймовірно, що та, яка лишається невідомою, є відповідною константою для Сильної взаємодії. – Доктор ███Журнал тестування SCP-536-██:

1:11:45 Піддослідний D-6263 поміщений всередину SCP-536.
1:12:00 – 1:34:00 Значення перемикача Тета постійно збільшують зі швидкістю один порядок за дві хвилини. Жодних спостережуваних ефектів.
1:34:32 Значення Тета повернено до нормального рівня.
1:34:43 Значення Тета зменшують на порядок. D-6263 з вибухом дезінтегрується.
1:35:11 Значення Тета повернено до нормального рівня. Група у захисних костюмах відчиняє двері пристрою. Всередині виявлено газоподібний водень та високий рівень нейтронного випромінювання.


Нотатка: Незважаючи на свободу, яку надає можливість вільно маніпулювати законами фізики, важливо розуміти, що маніпуляції цими законами багато у який спосіб можуть бути небезпечними для людського життя або ядерної матерії взагалі. Якщо вам подобається мати тіло що складається з атомів, я рекомендую бути дуже обережними при роботі з SCP-536. – Доктор ████

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License