Рівні допуску

Огляд

Рівні допуску, що надаються співробітникам Фонду, відображають найвищий рівень або тип інформації, до якої той чи інший співробітник може отримати доступ. Проте наявність допуску будь-якого рівня не забезпечує автоматичного доступа до всієї інформації цього рівня: персонал отримує доступ лише до необхідного мінімуму інформації та на розсуд призначеного співробітника, який здійснює нагляд за розкриттям інформації у відповідному відділі.

Рівень 0 (Для офіційного використання)

Допуск рівня 0 надається маловажливому персоналу, який не має необхідності доступу до інформації про аномальні об'єкти або істоти, що утримуються у Фонді. Доступ рівня 0, як правило, мають співробітники на канцелярських або логістичних посадах, прибиральники тощо, які працюють у закладах, що не мають доступу до оперативних даних.

Рівень 1 (Конфіденційно)

Рівень допуску 1 надається персоналу, який працює поблизу аномальних об'єктів чи істот на утриманні, але не має прямого, непрямого чи інформаційного доступу до них. Допуск рівня 1, як правило, мають співробітники на канцелярських або логістичних посадах, прибиральники тощо, які працюють у закладах зберігання об'єктів або з інших причин повинні працювати з конфіденційною інформацією.

Рівень 2 (Обмежений доступ)

Рівень допуску 2 надається співробітникам служби безпеки та наукової служби, яким необхідно мати доступ до базової інформації стосовно аномальних об'єктів чи істот на утриманні. Більшість дослідницького персоналу, агентів та фахівців з утримання мають другий рівень допуску.

Рівень 3 (Секретно)

Рівень допуску 3 надається старшим працівникам служби безпеки та наукової служби, яким необхідно мати доступ до детальної інформації щодо походження й обставин вилучення аномальних об'єктів чи істот на утриманні та довгострокових планів стосовно них. Більшість старших наукових співробітників, керівників проектів, працівників служби безпеки, членів груп реагування та оперативників мобільних груп мають третій рівень допуску.

Рівень 4 (Цілком таємно)

Рівень допуску 4 надається старшому адміністративному персоналу, якому необхідно мати доступ до повної інформації щодо закладу й/або регіону, а також довгострокових стратегічних планів Фонду з операцій та дослідницьких проектів. Четвертий рівень допуску, як правило, мають лише директори Зон, керівники служб безпеки та командувачі мобільних оперативних груп.

Рівень 5 (Тауміель)

Рівень допуску 5 надається найвищому адміністративному персоналу Фонду й дає майже необмежений доступ до усієї стратегічної та секретної інформації. П'ятий рівень допуску мають члени Ради О5 та обрані співробітники.

Класи персоналу

Класи призначаються співробітникам відповідно їхньої близькості до потенційно небезпечних аномальних об'єктів, істот або явищ.

Клас A

Клас A надається співробітникам, що визнані важливими для стратегічних операцій Фонду, і яким за будь-яких обставин заборонено здійснювати прямий доступ до аномалій. Коли обставини вимагають, щоб персонал класу А перебував у безпосередній близькості від аномалій (наприклад, у випадку перебування в закладі зберігання об'єктів), персонал класу А не має права заходити до ділянок закладу, у яких містяться такі аномалії, і мають знаходитися під постійною охороною. У разі виникнення надзвичайних ситуацій персонал класу А повинен бути якомога швидше евакуйований до призначеної безпечної локації поза закладом. Члени Ради O5 завжди є співробітниками класу А.

Клас B

Клас B надається співробітникам, що вважаються необхідними для локальних операцій Фонду, і дозволяє доступ лише до об'єктів, істот та аномалій, які пройшли карантин і не несуть ризику потенційного ментального або меметичного впливу. У разі порушення умов зберігання або нападу на заклад Фонду персонал класу B повинен бути якомога швидше евакуйований до призначеної безпечної локації поза закладом.

Клас C

Клас С надається персоналу, який має прямий доступ до більшості аномалій, що не вважаються безпосередньо ворожими чи небезпечними. Співробітники класу С, які здійснювали безпосередній контакт з аномалією, що має потенційні ментально небезпечні або меметичні властивості, підлягають обов'язковому карантину і, якщо це вважатиме за потрібне служба безпеки, психіатричному обстеженню. У разі порушення умов зберігання або нападу на заклад Фонду небойовий персонал класу С має прибути до сховищ на території закладу або, у разі масового порушення чи іншої катастрофічної події, евакуюватися з закладу на розсуд працівників служби безпеки.

Клас D

Клас D – це витратний персонал, який використовується для роботи з надзвичайно небезпечними аномаліями й не має права вступати в контакт з персоналом класу А або В. Персонал класу D, як правило, набирається по всьому світу з лав тюремних ув'язнених, засуджених за насильницькі злочини, особливо приречених до страти. У разі крайньої необхідності може бути приведений в дію Протокол 12, який дозволяє наймати персонал класу D з інших джерел, – таких як політичні ув'язнені, біженці та інші цивільні, – які можуть бути передані під варту Фонду під правдоподібним поясненням затримання. Персонал класу D повинен проходити обов'язкову регулярну психіатричну експертизу та наприкінці місяця оброблюється амнезіаками класу не нижче B або ліквідується, на розсуд служби безпеки й медичного персоналу. У разі виникнення катастрофічної події в закладі весь персонал класу D негайно ліквідується, за винятком випадків, коли це не вважається необхідним працівниками служби безпеки.

Клас E

Клас E тимчасово застосовується до польових агентів та спеціалістів з утримання, які піддалися потенційно небезпечному впливу під час вилучення та постановки на первинне зберігання новоназначеного аномального об'єкта, істоти або явища. Персонал класу E повинен бути якнайшвидше доставлений у карантин під моніторинг і перевірений на наявність потенційно шкідливих змін у поведінці, особистості або фізіології та може повернутися до служби тільки після допиту й дозволу з боку психіатричного та медичного персоналу.

Посади співробітників

Нижче наведено загальні професійні посади, які зазвичай використовуються у Фонді.

Персонал Зон

Спеціаліст з утримання

Спеціалісти з утримання мають дві основні функції в закладах Фонду. По-перше, групи з утримання виїздять на місце підтверджених проявів аномальної діяльності задля вилучення й первинного стримування аномальних об'єктів, істот чи явищ та їхнього транспортування у найближчий заклад зберігання Фонду.

Крім того, інженери та спеціалісти з утримання займаються розробкою, удосконаленням та обслуговуванням пристроїв і методів зберігання об'єктів, істот та явищ у закладах Фонду.

Дослідник

Дослідники є науковцями Фонду, завербованими з найрозумніших і найуспішніших вчених з усього світу. Це фахівці різноманітних сфер, які лише можна собі уявити, – від хімії та ботаніки до більш екзотичних або спеціалізованих галузей, таких як теоретична фізика та ксенобіологія. Метою дослідницьких проектів Фонду є детальніше вивчення непояснених аномалій та принципів їх функціонування.

Співробітник служби безпеки

Співробітники служби безпеки, яких часто називають просто охоронцями, у закладах Фонду забезпечують підтримку фізичної та інформаційної безпеки проектів, операцій та персоналу. У першу чергу їх набирають з військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та виправних установ. Співробітники служби безпеки навчаються використанню всіх видів зброї, а також різноманітних планів на випадок непередбачених обставин, включаючи як інциденти порушення умов зберігання, так і ворожі дії. Також ці співробітники несуть відповідальність за інформаційну безпеку, слідкуючи за збереженням секретних документів та захистом комп'ютерних систем закладу від зовнішнього вторгнення. Нерідко вони стають першою лінією оборони установ Фонду від ворожих зовнішніх сил.

Співробітник групи реагування

Групи реагування або тактичні групи – це висококваліфіковані та важко озброєні бойові команди, котрі здійснюють охорону груп з утримання, коли доводиться мати справу з небезпечними аномальними істотами або ворожими зацікавленими групами, а також захищають установи Фонду від ворожих дій. Групи реагування є фактично військовими підрозділами, розміщеними у великих закладах Фонду і готовими у будь-який момент вступити в бій.

Польовий персонал

Польовий агент

Польові агенти – це очі та вуха Фонду, персонал, навчений знаходити та розслідувати ознаки аномальної активності. Часто вони під прикриттям працюють у місцевих чи регіональних правоохоронних органах або в місцевих службах, таких як швидка допомога та контрольні установи. Польові агенти, що працюють під прикриттям, зазвичай не обладнані для роботи з підтвердженими випадками аномальної активності: як тільки такий інцидент буде підтверджений та ізольований, польові агенти, як правило, викликають підкріплення у вигляді найближчої групи з утримання, що обладнана засобами для безпечного захисту та стримування таких аномалій.

Мобільні оперативні групи

Мобільні оперативні групи – це спеціалізовані підрозділи, що складаються з ветеранів різноманітних відділів Фонду. Ці опергрупи використовуються для боротьби з загрозами специфічного характеру й можуть включати в себе як польових дослідників, що спеціалізуються на певному типі аномалій, так і важко озброєні бойові підрозділи, завданням яких є протистояння ворожим аномаліям різних типів. Детальніше про оперативні групи можна дізнатися у відповідному документі.

Адміністрація

Директор Зони

Директори Зон очолюють основні заклади Фонду. Вони займають найвищу посаду в тому чи іншому закладі й несуть відповідальність за його постійне безпечне функціонування, усі його аномалії та проекти. Усі директори основних відділів звітують безпосередньо директору Зони, який у свою чергу звітує Раді О5.

Член Ради O5

Рада O5 – це комітет, що складається з найвищих керівників Фонду. Маючи повний доступ до всієї інформації щодо аномалій на утриманні, Рада O5 контролює всі операції Фонду в усьому світі та керує його довгостроковими стратегічними планами. З огляду на важливість їхніх посад, члени Ради O5 не повинні безпосередньо контактувати з жодним аномальним об'єктом, істотою або явищем. Крім того, особистість усіх членів Ради O5 засекречена: усі вони відомі лише за числовим позначенням (O5-1 – O5-13).

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License