SCP-001 — Ти аномалія, пухлина світів
рейтинг: +1+x

Клас об'єкта: Парадокс-Аполіон
Загроза події класу ZK
Рівень допуску: 5


S

E

K

T

NУмова-компонент

SCP-001Повідомлення від АЗАІБ


Наведений нижче документ отримано 08.10.2026 з реліктового виміру Р-42 і описує аномалію, яка загрожує всім представникам людського виду у всіх існуючих світах. Встановлено, що перед прийнятим повідомленням з невідомого джерела близько восьми хвилин передавався сигнал, що містить найпотужнішу (5й клас стійкості і проникнення) когнітивну загрозу 0 класу небезпеки (безпечна). Фонд не зміг перешкодити даної аномалії, проте, на сьогоднішній день не знайдено ніяких залишкових ознак її впливу на розум жителів Землі. Існує висока загроза повторної когнітивної, або іншої атаки з виміру Р-42. Згідно з останніми дослідженнями, вимір Р-42 більше не існує.

Нижчевикладене послання перевірене на наявність прихованих мемагентів і безпечне для читання.

Початок документу

Вітаю.

Ви читаєте це досьє в парапростору реліктового вимірі Р-42.

У зв'язку з колосальним розміром адреси вашого світу, для зручності ваш вимір буде іменуватися надалі як «ПП».

Дане повідомлення складено Фондом SCP реліктового виміру Р-42, та призначено для Фонду SCP парапростору ПП. Усередині ви знайдете інформацію про аномалію SCP-001, яка загрожує всьому мультивсесвіту.

Як ви могли помітити, з цим повідомленням був переданий сигнал, що містить безпечну когнітивну загрозу. Структура сигналу була розроблена таким чином, що мінімальна її зміна призвела б до тотальних жертв серед населення ПП. Як бачите, Р-42 в змозі знищити абсолютну більшість жителів ПП, але не реалізувало таку можливість. У зв'язку з вищевикладеним просимо вас вважати дану акцію НЕ актом агресії, а демонстрацією того, що Р-42 не має загарбницьких та інших агресивних домагань по відношенню до ПП. Поставтеся до переданої далі інформації вкрай серйозно.


worlds-2.png
Схематичне зображення місця Р-42 та ПП в мультивсесвіті

Об'єкт №: SCP-001

Клас об'єкта: Парадокс-Апполіон1

Особливі умови зберігання: Єдиним відомим способом гарантованого знищення аномалії та уникнення міжсвітової події класу ZK є повне знищення (або кардинальна зміна сутності) людства. Перелік можливих заходів щодо відстрочення настання події 001-ZK (або її повного запобігання) представлений нижче.

Опис проблеми: SCP-001 являє собою всіх без винятків живих представників виду Homo sapiens. До таких, на даний момент, відносяться люди, які проживають в реліктовому вимірі Р-42 і в парапросторі ПП. Аномалія спочатку виникла і розвивалася в реліктовому вимірі Р-42, а пізніше була випадково активована в ПП. Безконтрольний розвиток SCP-001 призведе до знищення всього мультивсесвіту

Нашим дослідникам відомо, що в момент, коли стався Великий Вибух, відбулося формування кінцевого числа паралельних вимірів, які позначаються як «Альфа» (всього 57). Виникнення нових вимірів в природних умовах (без людського втручання) неможливо. З невідомих причин людство виникло тільки в одному з 57ми реліктових вимірів — у вимірі Р-42.

Загроза реальності, що виходить від об'єкта SCP-001, полягає в його аномальної здатності до масштабної реплікації парапростору. За даним терміном розуміється пов'язана з початкової паралельна реальність, що має вкрай незначне відхилення від «домашнього» (початкового) простору. Відомо, що у момент того чи іншого усвідомленого вибору людини (навіть самого незначного) стається подія реплікації, яка аномальним чином створює у мультивсесвіті N парапростірів (де N-число варіантів вибору), в кожному з яких стався унікальний результат цільового події. Таким чином, світи, що містять в собі живих SCP-001, кожну секунду безконтрольно «обростають» колосальним числом парапростірів, які мінімально розрізняються між собою.

Інші реліктові виміри (від Р-01 до Р-57, за винятком Р-42) не мають парапросторів, так як в силу невідомих нам причин в них не виникло людство, а значить, все що відбуваються в них, це лише процеси, які цілком піддані фізичним законам. Фонду Р-42 невідомо, чи існує в інших реліктових вимірах інше розумне життя, проте, якщо воно існує, немає ніяких ознак реплікації парапростору даними вимірами.

Аналітики Р-42 встановили, що існує кінцева верхня межа величезної кількості паралельних вимірів, досягнення якого зруйнує мультивсесвіт як такий. Дане значення позначається як «Омега». Візуальних способів подати це число не існує, приблизний розрахунок «Омеги» вказано в Додатках і може бути представлений лише каскадом найскладніших математичних розрахунків. За найбільш приблизними підрахунками, якщо брати до уваги сучасний темп наближення кількості паралельних вимірювань до «Омеги», прогнози щодо зростання населення в ПП та самий негативний варіант розвитку подій (повна відмова вашого парапростору від стримування аномалії), загибель мультивсесвіту (тобто міжвимірна подія класу ZK) може статись через 0,3 років +/- 2 місяці після отримання даного повідомлення.

Всесвіти, які виникають в ході реплікації парапростору, знаходяться в стані «невизначеності існування» (або «стазису»). Хоча ці парапростори побічно впливати на стійкість мультивсесвіту, і об'єктивно утворюються внаслідок впливу SCP-001, кожен з них однак не демонструє ознак свого існування внаслідок повної відсутності будь-яких фізичних процесів всередині себе. Даний стан переривається після відкриття просторово-часового тунелю в даний вимір. З цього моменту «невизначеність існування» зникає, і парапростір починає «існувати» в повному сенсі цього терміна. Всі фізичні процеси починають відбуватися так, немов вони безперервно тривали протягом усього періоду часу від Великого вибуху до моменту виникнення парапростору. У зв'язку з тим, що разом з ліквідацією «невизначеності існування» починають існувати жителі парапростору (люди, або SCP-001), даний вимір сам стає джерелом виникнення інших парапросторів.

Ви і ваш парапростір ПП виникли близько 17,4 років-Р-42 тому, після чого тривалий час (з точки зору Р-42) перебували в стані «невизначеності існування». Вихід з цього стану і початок повноцінного існування вас і вашого виміру стався близько 0,7 років-ПП тому після короткочасного відкриття дослідницького порталу в ваш світ з боку Р-42. Таким чином, після ліквідації «невизначеності існування» суспільство Р-42 перевершує суспільство ПП в технологічному і історичному плані приблизно на 16,7 років, що дозволило Фонду SCP Р-42 відкрити SCP-001, та розробити обчислювальні пристрої колосальної потужності, які дали змогу значно просунутися в вивченні аномалії.

Історія боротьби з суспільною Аномалією P-42: SCP-001 був виявлений вченими Фонду Р-42 приблизно 5,1 років-Р-42 тому. Незабаром після відкриття аномалії був розрахований показник «Омега», а також встановлено факт катастрофічно швидкого наближення кількості паралельних вимірів до даної межі. Спеціальна дослідницька група реліктового виміру Р-42 приступила до розробки варіантів повного або часткового пригнічення реплікації парапростору для скасування або перенесення на будь-який можливий термін настання межвимірної події класу ZK.

На жаль, Фонду SCP виміру Р-42 довелося піти на радикальні заходи для отримання максимально можливого відстрочення настання події ZK. Для цієї мети були розроблені операції «Рокування» і «Мінімальний приріст».

Радою О5 було складено Список-1, який включав в себе людей, що мають абсолютну наукову або іншу цінність для досліджень SCP-001, а також Список-2, до якого були включені особи, необхідні для виконання польових робіт на час перехідного періоду операції «Мінімальний приріст». Для підвищення мотивації в обидва списки було включено по одному члену сім'ї (на вибір) від кожного суб'єкта.

В результаті проведених робіт подію міжвимірних руйнувань реальності було відкладено на значний термін, а швидкість наближення до нього була знижена до мінімуму.

Найбільш перспективними на той момент виявилися розробки пристроїв тиснення волі і варіативності мислення, а також проекти делегування свідомості всіх тих, хто вижив, на центральній ЕОМ. За найскромнішими оцінками, з урахуванням крайньої обмеженості людських ресурсів, на реалізацію цих проектів пішло б від 9 до 15 років, які (на той момент) були в запасі у Фонду до настання події ZK.

На жаль, на той момент було відомо вкрай мало про самі парапростори, а теорія про «невизначеності існування» ще не була розроблена. Ряд дослідників висунули думку, згідно з яким відсутність реплікації парапросторів парапрострорами (процес, графічно нагадує ланцюгову реакцію ділення) може говорити про те, що люди, які в них мешкають, не є SCP-001, а значить, можуть послужити чудовим дослідницьким матеріалом для Р-42. Радою О5 було прийнято рішення розробити на основі наявних аномальних матеріалів технологію відкриття міжвимірового просторового коридору в випадковий парапростір з метою його вивчення. Даним парапростором виявився ваш парапростір, ПП.

Портал, розроблений фахівцями Р-42, виявився вкрай нестабільним. Співробітники не могли вибирати конкретний світ для проникнення (ПП виявився їм випадково), крім того, проіснувавши незначний час (близько двох діб), просторовий тунель мимовільно зачинився. Одночасно з цим було виявлено, що ваш світ сам став джерелом виникнення парапросторів. Поряд з тим фактом, що ПП виглядав саме так, як виглядав Р-42 в момент створення ПП, була висунута гіпотеза про «невизначеності існування». Фонд Р-42 не став робити подальших спроб відкриття порталів в ПП в зв'язку з високою загрозою випадкового ураження аномалією інших світів.

З того моменту, як ПП почав продукувати свої парапростори та з високою швидкістю наближати мультивсесвіт до події ZK, у Р-42 не залишилося ні часу, ні надій на порятунок. На жаль, Фонд Р-42 не може знову відкрити портал в ваш вимір і знищити жителів ПП самостійно. Р-42 відкинуло ідею знищення більшості жителів ПП за допомогою дистанційної когнітивної атаки через те, що співробітники Фонду ПП виживуть в підземних бункерах та мають в своєму розпорядженні об'єкти класу «Тауміель», що позбавляє всю затію сенсу. Короткий час до настання події ZK і відсутність технологічних можливостей підтримати наші дослідження відкидають варіант повторення в вимірі ПП операцій «Рокування» і «Мінімальний приріст». З цієї причини ми звертаємося до вас за допомогою даного повідомлення і пропонуємо єдиний в умовах, що склалися, спосіб зберегти мультивсесвіт.

Світ був до нас і повинен залишитися після. Наш Мультивсесвіт хворий, і ім'я цієї хвороби — людина, SCP-001. Єдиний вихід — SCP-0000. З його допомогою ми перестанемо бути загрозою. У наших силах залишити шанс іншим видам, які, можливо, не будуть схильні до такої ж аномалії, або знайдуть спосіб позбутися від неї раніше, поки не стане занадто пізно. Ми, Рада О5 і інші жителі Р-42, які вижили, обираємо свою долю. Сподіваємося, ви зробите так само.

Рада О5 світу Р-42
Раді О5 світу ПП

Далі ви знайдете методику розрахунку «Омеги» і технологію вивчення парапросторів, основні наукові виклади по SCP-001 та інструкцію щодо створення та застосування SCP-0000. Поспішіть.

У самому останньому додатку для кожного з вас залишені приватні повідомлення, зашифровані особистими ключами Наглядачів.


0000.png
SCP-0000 в момент підготовки до застосування

Об'єкт №: SCP-0000

Клас об'єкта: Парадокс-Тауміель2

Особливі Умови Зберігання: Будь-які умови зберігання суперечать самій концепції об'єкта.

Опис: SCP-0000 — це розроблений Фондом SCP реліктового вимірювання Р-42 пристрій, здатний повністю знищити вимір, в якому він буде активований. Після знищення цільового виміру всі пов'язані з ним парапрострори, що знаходяться в стані «невизначеності існування», будуть схильні до процесу повільного саморуйнування.

Схема та принцип роботи пристрою: Ядро SCP-0000 є чотирьохкомпонентним пристроєм, які складається з [ВИДАЛЕНО], а також з об'єктів класу "Евклід": SCP-████, SCP-████ та двох спарених SCP-████. Принцип дії пристрою [ДАНІ ВИДАЛЕНО]


Для О5-1.
Від. Джоан Сімпсон

Привіт, тату.

Не знаю, чи маю я право називати тебе так, адже ти всього лише копія того, кого я недавно проводила в інший світ. У певному сенсі ти — причина його смерті. Але при цьому ти людина, яка так само, як і ми, ні в чому не винна.

У твоєму світі я ще зовсім маленька дівчинка, а зараз тобі пише твоя доросла дочка, провідний співробітник Фонду. Дивно все це, правда? Я не хотіла записувати повідомлення, але колеги змусили мене. Вони кажуть, це дуже важливо. Що ж, я не змогла поговорити з ним наостанок, поговорю з тобою. Я буду звертатися до тебе на «ти», немов я тебе знала стільки років. Добре?

Я пам'ятаю той день, коли почали вводити Списки. Списки тих, заради кого всі повинні були продовжувати працювати. Була ідея дати Наглядачам можливість врятувати не одного, а двох членів сім'ї. Ти сам виступив проти неї, вважаючи, що це призведе до нездорового розколу всередині Фонду, якому судилося стати дуже і дуже маленьким. Всього кілька сотень, стільки людей повинно було залишитися після тих божевільних жнив, що ви запланували. Ну і ще півтора десятка тисяч поміщених в кріосон. Ви були невблаганні, і в той день, коли почали складати Списки, я все зрозуміла по твоїх очах. Ти не став рятувати маму. Ти вибрав мене. Я й досі не знаю, як до цього ставитися. Але … якщо в мене і була якась злість на тебе, вона давно пішла.

Я почала працювати разом з тобою. Всі «заручники», як деякі їх позаочі називали, працювали над Проектом. Часу було більш ніж достатньо. Надія осяювала нам шлях.

В ті дні, коли мені було особливо погано, ти виводив мене на поверхню. Ми сиділи на траві в костюмах хімзахисту і дивилися на порожнє місто біля підніжжя гори. Місто, яке населяють тепер тільки хижі птахи. Ти обіцяв мені, що ми повернемося туди і спорудимо в його центрі величезний пам'ятник Людині. Я слухала тебе і знала, що це брехня. Кожна з наших перспективних розробок не залишила б у нас нічого людського. Наші нащадки не стали б розмінюватися на сентиментальності.

Потім… потім хтось запропонував відкрити цей портал. Фатальна помилка. Коли ти дізнався, що цей парапростір так само став реплікувати світи, ти зрозумів… що все скінчено. Були жалюгідні ідеї знову відкрити туди портал і підкинути диво-бомбу, але ніхто не давав гарантії, що портал не відчиняться в інший парапростір. Рахунок знову став йти на місяці. Твоя обіцянка виявилася нездійсненною. Ти наклав на себе руки. На згадку про тебе місце О5-1 залишилося вакантним.

Чесно кажучи, мені тепер байдуже, знищите ви свій світ чи ні. Чи існуватиме всесвіт, чи з'явиться в ньому нове життя. Мій світ знищений вже давно.

Добре, що це повідомлення буде зашифровано твоїм ключем, який віддали мені, інакше ці рядки стерли б. Всі хочуть врятувати світ. Тільки навіщо він потрібен? Холодний і порожній. Без тих, хто зможе оцінити його красу. Без людей.

Роби, як знаєш.

Мені і справді стало легше.

Люблю тебе. Щира твоя, Джоан Сімпсон.

КЛЮЧ ВЕРИФІКАЦІЇ – НАГЛЯДАЧ О5-1

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License