Посібник з теґів

автомат (automaton) - об'єкт являє собою пристрій або конструкцію, призначену для автономної роботи. Слід застосовувати до всього, що може бути описано як "робот". Замінює теґ механічний.

автономний (autonomous) - об'єкт аномальним чином діє сам по собі. Застосовується тільки до об'єктів, які зазвичай не активуються самостійно. Є взаємовиключним з теґом живий.

адаптивний (adaptive) - об'єкт аномальним чином адаптується до впливів.

акустичний (acoustic) - об'єкт складається з звукових хвиль, впливає на них або поширюється з їх допомогою. Порівняйте з теґами вібрація та слуховий.

аморфний (amorphous) - об'єкт не має форми або постійно змінює її. Є взаємовиключним з теґом метаморфний. Застосовується для об'єктів, які можуть бути описані як "пузир", "хмара", або "однорідна маса".

антимеметичний (antimemetic) - об'єкт є антимемом або використовує такі для придушення знання та/або розуміння ідей чи концепції, включаючи себе. Протилежний до меметичний.

артефакт (artifact) - об'єкт створений людьми або спочатку був створений людьми. Замінюється такими теґами, як пристрій, побутова_техніка, зброя, транспорт тощо.

багатогранник (polyhedral) - об'єкт являє собою багатогранник або тривимірну фігуру з пласкими гранями і прямими ребрами. Не ставиться за наявності теґа куб.

бактерія (bacteria) - об'єкт є бактерією, нагадує бактерію або проявляє ознаки бактеріальної форми життя. При необхідності замінює теґ зараження.

бджола (apian) - об'єкт є бджолою (або подібним істотою) чи має схожі риси. За необхідності використовується з теґами тварина або комаха.

безхребетне (invertebrate) - об'єкт є безхребетною твариною. Не ставиться при наявності більш конкретних теґів, таких як членистоноге або комаха.

білка (sciurine) - об'єкт є представником сімейства вивіркових або має подібні риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

біозагроза (biohazard) - об'єкт становить небезпеку для людини і навколишнього середовища з огляду на його біологічні функції, або біологічну небезпеку.

біологічний (biological) - об'єкт має біологічні риси. Детальніше див. FAQ.

будівля (building) - об'єкт є будівлею або її частиною, або якимось чином пов'язаний з будівлями чи впливає на них. Будівля визначаться як структура, призначена для людської діяльності. Замінює теґ споруда.

ведмідь (ursine) - об'єкт є представником сімейства ведмежих або має подібні риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

верблюд (camelid) - об'єкт є представником сімейства мозоленогих (верблюди, лами, альпаки) або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

вібрація (vibration) - об'єкт створює аномальні вібрації або інші повторювані рухи. Порівняйте з теґом акустичний.

вівця (ovine) - об'єкт являє собою вівцю або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

візуальний (visual) - об'єкт активується за допомогою зору або тим чи іншим чином на нього впливає. Часто використовується в поєднанні з теґами небезпека_сприйняття або сприйняття.

вірус (virus) - об'єкт проявляє риси вірусного агента. Використовується в поєднанні з теґами біологічний або комп'ютер. Замінює теґ зараження.

військовий (military) - об'єкт являє собою військову техніку, військовий підрозділ, військовослужбовця або іншим чином має військове значення. За необхідності використовується з теґом зброя.

вид (species) - об'єкт являє собою не одну або кілька істот, а цілий вид. В контексті Фонду це використовується для позначення живих об'єктів, здатних біологічно розмножуватися, передаючи потомству свої аномальні властивості.

випромінювання (radioactive) - об'єкт випускає радіоактивне випромінення або впливає на радіоактивність.

вистава (performance) - об'єкт являє собою виставу (танець, п'єса) або якимось чином використовується у ній.

вогонь (fire) - об'єкт складається з вогню, пов'язаний з вогнем або дозволяє здійснювати процес горіння.

водний (aquatic) - об'єкт мешкає у воді або здатний рухатися чи розповсюджуватися через воду.

ворожий (hostile) - об'єкт проявляє у бік персоналу або піддослідних активну ворожість, більшу ніж така, що могла бути продиктована інстинктивною або хижацькою поведінкою.

всеїдний (omnivorous) - об'єкт проявляє схильність до всеїдності.

газ (gaseous) - об'єкт є газом або виділяє газ.

галюцинація (hallucination) - об'єкт викликає у своїх жертв галюцинації. Часто використовується з теґами візуальний або слуховий.

глина (clay) - об'єкт цілком або в значній мірі складається з глини.

генетичний (genetic) - об'єкт пов'язаний з генетичним кодуванням і декодуванням або функціонує в першу чергу завдяки їм.

геологічний (geological) - об'єкт являє собою природну геологічну формацію (печери, скелі, гори, долини, вулкани) чи значну геологічну подію (землетруси, зсуви, провали) або якимось чином впливає на них. Замінюється теґом планета.

годинник (timepiece) - об'єкт або його основний компонент являє собою прилад, призначений для вимірювання часу. Замінює теґ артефакт. Може бути використаний з тегом годинниковий_механізм або механічний, якщо це доречно.

годинниковий_механізм (clockwork) - об'єкт функціонує за допомогою годинникового механізму, (визначається як механічний пристрій, що складається в основному з зубчастих коліс і / або активується за допомогою пружини). Замінює теґ механічний.

головоноге (cephalopodic) - об'єкт є головоногим молюском (каракатиці, восьминоги, кальмари) або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

гра (game) - об'єкт являє собою гру, використовується у грі, активується за допомогою гри або іншим чином пов'язаний з іграми або спортивними заходами (особливо змагального характеру), в яких можна здобути перемогу за допомогою майстерності, сили або удачі. За необхідності використовується з теґом спорт.

гравіровка (engraved) - об'єкт являє собою різьблення або гравіювання, або має такі у своєму складі.

гравітація (gravity) - об'єкт впливає на силу гравітації або в значній мірі залежить від неї.

гриб (fungus) - об'єкт є грибом або проявляє ознаки грибної форми життя.

гроші (currency) - об'єкт являє собою грошовий знак або інший предмет, у першу чергу призначений для використання в якості засобу обміну, або якимось чином пов'язаний з такими предметами, впливає на них або активується за їх допомогою.

гуманоїд (humanoid) - об'єкт є гуманоїдом або має схожі риси.

дерево (arboreal) - об'єкт є деревом або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом рослина.

дерев'яний (wooden) - об'єкт цілком або в значній мірі складається з деревини або подібного до неї матеріалу. Не слід використовувати цей теґ для опису живих, незмінених рослин, якщо наявність деревини в їх складі не є аномалією.

динозавр (dinosaurian) - об'єкт являє собою динозавра або пов'язаний з ними.

документ (document) - об'єкт являє собою текстовий документ. Включає книги.

дотик (tactile) - об'єкт активується за допомогою дотику або впливає на дотик. Зауважте, що теґ стосується саме відчуття дотику, а не просто чогось, що може активуватись дотиком до будь-якої іншої речі.

ектоентропійний (ectoentropic) - об'єкт порушує перший і/або другий закон термодинаміки, генеруючи матерію і/або енергію таким чином, що безпосередньо порушує ентропію. Застосовується до всіх об'єктів, що здатні нез'ясовним чином виробляти енергію або матерію. Як правило, є взаємовиключним з теґом позапросторовий.

електричний (electrical) - об'єкт генерує, накопичує або використовує електричну енергію.

електромагнітний (electromagnetic) - об'єкт генерує, накопичує або використовує електромагнітну енергію або поле.

електронний (electronic) - об'єкт являє собою електронний пристрій або нагадує його.

емпатія (empathic) - об'єкт здатний сприймати або передавати емоції і почуття. Порівняйте з телепатія.

ентропійний (entropic) - об'єкт являє собою ентропійний розпад, має схожі з ним риси чи іншим чином пов'язаний з ним.

жаба (ranine) - об'єкт є представником безхвостих амфібій або має подібні риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

живий (alive) - об'єкт є живим, тобто має біологічні властивості метаболізму, реакції і відтворення. Детальніше див. FAQ по теґам.

заєць (leporine) - об'єкт є представником сімейства заячих або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

залежність (addictive) - об'єкт викликає у своїх жертв потяг або адиктивну поведінку.

запис (recording) - об'єкт являє собою аудіо/відеозапис або містить такі. Використовується з теґом носій інформації.

зараження (contagion) - об'єкт являє собою заразний агент або поширюється шляхом зараження. Не ставиться за наявності теґа бактерія, меметичний або вірус.

зброя (weapon) - об'єкт призначається або раніше призначався для використання в якості зброї. Замінює теґ артефакт.

зграя (swarm) - об'єкт проявляє поведінку зграї або рою.

змінення_пам'яті (memory-affecting) - об'єкт передає або видаляє спогади, змінює пам'ять живих істот, у тому числі людських. Порівняйте з теґом психічний_вплив.

змінення_реальності (ontokinetic) об'єкт здатний аномальним чином змінювати реальність. Замінює теґ ектоентропійний.

змія (ophidian) - об'єкт являє собою змію або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

знання (knowledge) - об'єкт поглинає, накопичує, генерує, надає знання за допомогою аномального процесу або є самим по собі аномальним знанням. Включає об'єкти, здатні до точних пророцтв. Порівняйте з теґом телепатія.

зуби (dental) - об'єкт нагадує зуб(и), впливає на зуби або іншим чином пов'язаний з ними.

іграшка (toy) - об'єкт призначається або раніше призначався для використання в якості іграшки. Замінює теґ артефакт.

інструмент (tool) - об'єкт призначається або раніше призначався для використання в якості знаряддя праці. Замінює теґ артефакт.

інтерактивний (interactive) - об'єкт або стаття має інтерактивні елементи, які вимагають взаємодії з читачем.

інтернет (online) - об'єкт доступний через інтернет, використовує інтернет або залежить від підключення до нього. За необхідності використовується з теґами комп'ютер або електронний.

інфозагроза (infohazard) - ефект об'єкта активується при знанні про об'єкт. Детальніше див. FAQ.

історичний (historical) - об'єкт являє собою історичну подію, вплинув на значну історичну подію або має історичне значення.

їжа (food) - об'єкт в першу чергу призначений для використання в продукту харчування.

ймовірність (probability) - об'єкт змінює ймовірність або результат настання певних подій.

кактус (cactaceous) - об'єкт є представником сімейства кактусових або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом рослина.

камінь (stone) - об'єкт цілком або в значній мірі складається з каменю (мається на увазі затверділа матерія ґрунту або мінералу) або скелі.

кінцівка (extremity) - об'єкт є кінцівкою або впливає на кінцівки. Використовується незалежно від біологічного виду.

кінь (equine) - об'єкт являє собою коня або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

кішка (feline) - об'єкт є представником сімейства котячих або якимось чином пов'язаний з такими. За необхідності використовується з теґом тварина.

кит (cetacean) - об'єкт є представником сімейства китоподібних або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

клас_k (k-class-scenario) - об'єкт причетний до однієї або більше подій класу К або теоретично здатний привести до таких.

ключ (key) - об'єкт є стандартним ключем або іншим чином призначений для розблокування одного або багатьох пристроїв або контейнерів.

колективний розум (hive-mind) - об'єкт має ознаки явного колективного розуму.

комаха (insect) - об'єкт є комахою або якимось чином пов'язаний з комахами. За необхідності використовується з теґом тварина.

комп'ютер (computer) - об'єкт являє собою обчислювальний пристрій або впливає на обчислювальні пристрої. За необхідності використовується з теґами електронний або механічний. Замінює теґи артефакт і пристрій.

контейнер (container) - об'єкт призначений для зберігання або містить інші матеріали або предмети. Також стосується декоративних ваз тощо. Замінює теґ артефакт.

концепт (concept) - об'єкт є повністю нефізичним концептом або впливає на такі. Не використовується з теґами, що описують фізичні якості.

корова (bovine) - об'єкт представником сімейства бичачих або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

корозійний (corrosive) - об'єкт має корозійні властивості.

кристал (crystalline) - об'єкт є кристалом або має схожі риси.

куб (cube) - об'єкт має кубічну форму. Тег слід використовувати тільки у випадках, коли весь об'єкт є кубічним або складається з кубів, але не у випадку, коли кубічними є лише один або більше його компонентів.

лисиця (vulpine) - об'єкт являє собою лисицю або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

локація (location) - об'єкт являє собою унікальну географічну локацію. Не ставиться за наявності теґа місто.

мавпа (simian) - об'єкт є мавпою або має подібні риси. За необхідності використовується в поєднанні з теґом тварина.

магнітний (magnetic) - об'єкт є магнітним чи проявляє риси магнітного заряду і/або тяжіння.

майбутнє (future) - об'єкт прибув з майбутнього або іншим чином був зміщений у часі з більш пізнього періоду до більш раннього. Часто використовується з теґом темпоральний.

мапа (map) - являє собою географічну карту, включає її себе або іншим чином пов'язаний з візуальними проявами у вигляді мапи.

математичний (mathematical) - являє собою число, систему числення, математичне рівняння, впливає на вищезазначене чи іншим чином пов'язаний з математичними діями.

меблі (furniture) - об'єкт являє собою предмет меблів або нагадує такий.

медичний (medical) - об'єкт використовується чи призначається для використання в якості медичного приладу, або іншим чином має медичне значення, за винятком патології.

меметичний (memetic) - об'єкт являє собою меметичний агент або має ознаки меметичного поширення. Детальніше див. FAQ.

мета (meta) - об'єкт впливає на документацію про себе, залежить від такої документації або вимагає умов зберігання, які стосуються способу його документування. Детальніше див. FAQ.

металевий (metallic) - об'єкт являє собою метал або цілком або в значній мірі складається з металу або металоподобної речовини.

метаморфний (metamorphic) - об'єкт здатний змінювати свою форму, нерідко імітуючи зовнішній вигляд інших об'єктів або суб'єктів. Є взаємовиключним з теґом аморфний, часто використовується для опису "перевертнів" або "міміків".

метелик (lepidopteran) - об'єкт є метеликом або має схожі риси. За необхідності використовується з теґами комаха і тварина.

метеорологічний (meteorological) - об'єкт являє собою значне погодне явище, призводить до виникнення такого явища або залежить від погоди.

механічний (mechanical) - об'єкт працює в основному механічним способом або являє собою механічний пристрій. Не ставиться при наявності теґа годинниковий_механізм.

мистецтво (artistic) - об'єкт є твором мистецтва, має художні властивості або художнє значення. Не ставиться за наявності теґа музика, скульптура або статуя.

миша (murine) - об'єкт є представником мишовидних гризунів або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

мікроскопічний (microscopic) - об'єкт занадто малий, щоб його можна було бачити або іншим способом усвідомлено сприймати неозброєним оком.

мімікрія (mimetic) - об'єкт здатний до аномальної мімікрії. За необхідності використовується з теґами акустичний, метаморфний, візуальний тощо.

мініатюрний (miniature) - об'єкт виглядає як певний предмет або істота, але має набагато менші розміри.

місто (city) - об'єкт являє собою місто, селище або інший населений пункт, призначений для проживання людей. Тег використовується тільки в тих випадках, коли аномальною вважається значна частина населеного пункту.

місяць (moon) - об'єкт являє собою, має зв'язок або впливає на природний супутник або місяць, який може бути або не бути земним Місяцем. За необхідності використовується з теґом супутник.

мобільний (mobile) - об'єкт здатний пересуватись у аномальний спосіб. Як правило, застосовується до об'єктів або істот, які зазвичай не здатні до пересування. Порівняйте з теґом телепортація.

мова (language) - об'єкт являє собою або містить аномальну мову.

музика (musical) - об'єкт являє собою музичний твір, робить музику або активується за допомогою музики. Замінює теґ акустичний.

мураха (formic) - об'єкт є мурахою чи має схожі риси. За необхідності використовується з теґами комаха і тварина.

напис (inscribed) - об'єкт має на собі написи, як правило, у вигляді слів або цифр. Не ставиться при наявності теґа гравіровка або документ.

не_зберігається (uncontained) - об'єкт ані повністю, ані частково не поставлений на зберігання. Цей теґ не застосовується, якщо Фонд успішно зберігає хоча б один екземпляр об'єкта.

небезпека_сприйняття (cognitohazard) - об'єкт становить небезпеку при спостереженні за ним. Використовується з теґами слуховий, смаковий, нюховий або візуальний.

неврологічний (neurological) - об'єкт прямо або побічно впливає на нервову систему своїх жертв. Ставиться лише у випадках підтверджених неврологічних змін, на відміну від простої зміни поведінки у суб'єкта. Порівняйте з теґом психічний_вплив.

незруйновний (indestructible) - об'єкт не може бути знищений ніяким з доступних Фонду способів.

нематеріальний (intangible) - об'єкт є нематеріальним і не є газом.

неповнозубе (xenarthran) - об'єкт є представником сімейства неповнозубих (мурахоїди, броненосці, лінивці) або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

непорушний (immobile) - об'єкт не може бути переміщений ніяким з доступних Фонду способів.

нічний (nocturnal) - об'єкт активується в нічний час або в інший спосіб значною мірою пов'язаний з ніччю.

носій_інформації (media) - об'єкт являє собою знімні або незнімні аналогові або цифрові носії інформації (стрічки, компакт-диски або жорсткі диски), або ж є інформацією, записаною на такому носії. Замінює теґ артефакт.

нюховий (olfactory) - об'єкт має аномальний запах, поширюється за допомогою запаху або впливає на чуття нюху.

обмін (exchange) - включає в себе якусь форму обміну фізичними або нематеріальними благами (у тому числі бартер або грошова торгівля), або ж такий обмін призводить до активації об'єкта.

одяг (clothing) - об'єкт являє собою артефакт, в першу чергу призначений для носіння з метою захисту і комфорту. Включає також броню і захисні шоломи. Замінює теґ артефакт, є взаємовиключним з теґом прикраса.

оживлення (reanimation) - об'єкт є воскреслим, повністю або частково, або здатний воскрешати інших. За необхідності використовується з теґом труп.

олень (cervine) - об'єкт є представником сімейства оленевих (олені, лані, лосі) або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

органічний (organic) - об'єкт має органічні властивості або склад. Детальніше див. в FAQ.

очі (ocular) - об'єкт нагадує око, впливає на очі або іншим чином пов'язаний з ними.

павук (arachnid) - об'єкт є павукоподібним або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

парадокс (paradox) - об'єкт викликає або проявляє парадоксальні події або ситуації, чи якимось чином причетний до них.

паразит (parasitic) - об'єкт проявляє властивості паразита або паразітоіда.

перетворення (transfiguration) - об'єкт здатний аномальним чином змінювати форму інших предметів чи суб'єктів.

петля (loop) - об'єкт являє собою повторюваний цикл дій або призводить до виникнення такого.

підземний (subterranean) - об'єкт знаходиться або діє під поверхнею землі (повністю або в значній мірі). Не відноситься до об'єктів, які утримуються під землею з метою безпеки або зручності.

планета (planet) - об'єкт являє собою або нагадує планету, або впливає на планети (в тому числі на нашу).

побутова_техніка (appliance) - об'єкт є побутовою технікою або нагадує її. За необхідності використовується з теґами електричний або електронний.

повітряний (airborne) - об'єкт мешкає в повітрі або здатний рухатися чи розповсюджуватися через повітря.

позаземний (extraterrestrial) - об'єкт походить з космосу, знаходиться в космічному просторі, і/або включає/дозволяє позаземні подорожі.

позапросторовий (extradimensional) - об'єкт походить з іншого простору, рухається або поширюється поза простором і/або дозволяє здійснення міжсвітових подорожей. Як правило, є взаємовиключним з теґом ектоентропійний.

портал (portal) - об'єкт являє собою прохід або дверний проріз, який може вести не до тієї локації, яка розташована за ним. Часто використовується з теґами позапросторовий або час-простір.

прикраса (jewelry) - об'єкт призначений в першу чергу для носіння в якості прикраси. Замінює теґ артефакт, є взаємовиключним з теґом одяг.

примус (compulsion) - об'єкт викликає у своїх жертв компульсивну поведінку або іншим чином примушує суб'єктів робити те, що вони зазвичай не роблять. Детальніше див. FAQ.

пристрій (instrument) - об'єкт являє собою інструмент, призначений для точної, наукової або вимірювальної роботи.

прогностичний (predictive) - об'єкт здатний повідомляти інформацію про майбутнє або діяти прогностичним чином. Як правило, замінює теґ знання.

психічний_вплив (mind-affecting) - об'єкт впливає на мислення суб'єктів. Це може включати в себе вплив на поведінку і загальний інтелект. Детальніше див. FAQ; порівняйте з теґом змінення_пам'яті.

птах (avian) - об'єкт є птахом або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

релігія (religious) - об'єкт тим чи іншим чином пов'язаний з однією або кількома релігійними течіями.

рептилія (reptilian) - об'єкт є рептилією або має подібні риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

риба (piscine) - об'єкт являє собою рибу або має схожі риси. За необхідності використовується в поєднанні з теґом тварина.

ритуал (ritual) - об'єкт являє собою ритуал або активується за його допомогою.

рідина (liquid) - об'єкт є рідиною або виділяє рідину.

розмноження (reproductive) - об'єкт аномальним чином впливає на нормальні біологічні процеси розмноження (в т.ч. людського) або біологічно розмножується аномальним способом (не рахуючи паразитизму або самовідтворення).

розповідь (narrative) - об'єкт являє собою розповідь, поширюється за допомогою усних або письмових розповідей чи іншим чином пов'язаний з ними.

розумний (sapient) - об'єкт проявляє ознаки розуму, такі як здатність розуміти філософські концепції. Зазвичай, але не завжди, використовується в поєднанні з теґом свідомий.

рослина (plant) - об'єкт має ознаки рослинної форми життя.

самовідновлення (self-repairing) - об'єкт має аномальну здатність відновлюватися або самостійно приводити себе у функціональний стан.

самовідтворення (self-replicating) - об'єкт проявляє аномальну здатність до реплікації поза біологічним розмноженням.

свідомий (sentient) - об'єкт проявляє риси свідомого організму, такі як здатність до самосприйняття і когнітивної дедукції.

світло (light) - об'єкт активується або поширюється за допомогою світла, випромінює світло або якимось іншим чином пов'язаний з випромінюванням видимого спектру.

сигнал (transmission) - об'єкт здатний передавати інформацію, як правило, за допомогою радіохвиль або інших електромагнітних засобів.

скелет (skeletal) - об'єкт являє собою цілий скелет чи його компонент, або впливає на кісткову тканину організму. Під "скелетом" тут розуміється опорно-руховий апарат багатоклітинного організму, складений з кісткових і хрящових тканин.

скло (glass) - об'єкт цілком або в значній мірі складається зі скла.

скульптура (sculpture) - об'єкт є або був тривимірним твором мистецтва. Скульптурою вважається вирізаний або виліплений об'єкт штучного походження. Замінює теґ мистецтво, не ставиться за наявності теґа статуя.

слуховий (auditory) - об'єкт активується за допомогою слуху або впливає на слух. Не аналогічний теґу акустичний.

смаковий (gustatory) - об'єкт активується почуттям смаку або впливає на нього.

собака (canine) - об'єкт є представником сімейства собачих або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

сон (sleep) - об'єкт якимось чином пов'язаний з циклом сну.

сонце (sun) - об'єкт являє собою сонце, якимось чином пов'язаний з сонцем, або якимось чином впливає на сонце (у тому числі наше).

спорт (sport) - об'єкт являє собою вид спорту, використовується в спортивних заходах або якимось іншим чином пов'язаний з одним або декількома видами спорту. Під спортом тут розуміється діяльність, що включає використання фізичних навантажень і навичок, при якій особи або групи осіб конкурують один з одним. Використовується з теґом гра. Устаткування або спорядження, специфічне для даного виду спорту, при необхідності позначається теґом одяг або інструмент.

споруда (structure) - об'єкт являє собою споруду, не призначену для проживання або діяльності людини.

спостереження (observational) - об'єкт має властивості, які активуються або деактивуються при прямому чи непрямому спостереженні за ним. Ці властивості можуть бути чи не бути небезпечні для сприйняття (див. небезпека_сприйняття).

сприйняття (sensory) - об'єкт впливає на сенсорне сприйняття. Зазвичай використовується з теґами візуальний, дотик, нюховий, слуховий і/або смаковий.

статевий (sexual) - об'єкт включає в себе або впливає на статеві органи, сексуальні дії або поняття, пов'язані з сексом.

статуя (statue) - об'єкт є або був статуєю. Під статуєю тут розуміється окрема зростова скульптура людини або тварини. Статуя замінює теґ скульптура.

створено_фондом (foundation-made) - об'єкт був створений, навмисно чи випадково, самим Фондом SCP. Зауважте, що це застосовуються лише до тих об'єктів, створення яких безпосередньо випливає з конкретних дій Фонду. Це виключає явища, що спонтанно виникли у закладах Фонду внаслідок постійного впливу великої кількості аномалій на зберіганні.

супутник (satellite) - об'єкт являє собою природний або штучний супутник на орбіті небесного тіла.

сфера (sphere) - об'єкт має сферичну форму. Тег слід використовувати тільки у випадках, коли весь об'єкт є сферичним або складається з сфер, але не у випадку, коли коли сферичним є лише один або більше його компонентів.

тварина (animal) - об'єкт є твариною або має схожі риси.

телекінез (telekinetic) - об'єкт здатний аномальним чином маніпулювати предметами.

телепатія (telepathic) - об'єкт здатний аномальним чином передавати інформацію.

телепортація (teleportation) - об'єкт здатний пересуватися, не займаючи проміжного простору або іншим чином переміщатися аномальним чином, що виключає нормальний рух.

темпоральний (temporal) - об'єкт впливає на плин часу або якимось іншим чином з ним пов'язаний.

термальний (thermal) - об'єкт активується або поширюється за допомогою зміни температури (як збільшення, так і зменшення).

термодинамічний (thermodynamic) - об'єкт впливає на закони термодинаміки або якимось чином пов'язаний з ними. Замінює теґ фізика.

тінь (shadow) - об'єкт являє собою тінь, активується за допомогою тіні, впливає на тіні або іншим чином з ними пов'язаний.

токсичний (toxic) - об'єкт має хімічно токсичні властивості.

транспорт (vehicle) - об'єкт призначається або раніше призначався для використання в якості транспортного засобу. Замінює теґ артефакт.

труп (cadaver) - об'єкт є трупом, або якимось чином пов'язаний з трупами (чи мертвою органічною матерією) або впливає на трупи. При необхідності використовується з теґами скелет або оживлення.

фізика (physics) - об'єкт зачіпає або порушує конкретні фізичні закони. Як правило, за необхідності замінюється теґами ектоентропійний, електричний, магнітний тощо.

фото (photographic) - об'єкт є фотографією чи пов'язаний з фотографіями, або ж фотографія є частиною його основної аномалії.

хижий (predatory) - об'єкт проявляє хижацьку поведінку.

хімічний (chemical) - об'єкт являє собою аномальну хімічну сполуку або аномальним чином виробляє хімічні сполуки.

хрящова_риба (selachian) - об'єкт є акулою або скатом чи має подібні риси. За необхідності використовується з теґом риба та тварина.

час-простір (spacetime) - об'єкт призводить до викривлення часу-простору, або зачіпає/порушує його закони.

черв (vermian) - об'єкт є представником одного з типів черв'яків або має подібні риси. За необхідності використовується в поєднанні з теґом тварина.

черепаха (chelonian) - об'єкт є черепахою або має схожі риси. За необхідності використовується з теґом тварина.

членистоноге (arthropod) - об'єкт є членистоногим або проявляє ознаки членистоногих чи тварин, які мають зовнішній скелет, сегментовані органи і членисті кінцівки.

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License